Vredesdialoog en verzoening in het grensgebied van Zuid-Soedan, Oeganda en Kenia

Beeld: Sara Ketelaar

PAX is medeoprichter van een vredesnetwerk van organisaties en kerken in Zuid-Soedan, Oeganda en Kenia. PAX ondersteunt partners in het faciliteren van vredesdialoog tussen rivaliserende bevolkingsgroepen en de overheid om vrede, veiligheid en onderlinge samenwerking te bevorderen.

In het grensgebied van Zuid-Soedan, Oeganda en Kenia wonen nomadische veehouders als de Karamojong, Turkana en Toposa, die afstammen van dezelfde voorouders (ook wel Ateker genoemd). De bevolking van dit grensgebied voorziet vooral in haar eigen veiligheid en is bezig met overleven. Zij trekken met hun vee rond, op zoek naar water en land om te grazen.

Het gebied kenmerkt zich door harde klimatologische leefomstandigheden, beperkte aanwezigheid van de overheid om mensen te beschermen en grote beschikbaarheid van wapens en munitie door de vele oorlogen in de regio. Het merendeel van de bevolking is analfabeet.

Veeroof is een eeuwenoud gebruik in dit gebied en heeft door de komst van moderne wapens zoals kalasjnikovs een dodelijke afloop, ook voor vrouwen en kinderen. Er is sprake van een vicieuze geweldscyclus en disconnectie tussen bevolking en overheid.

PAX steunt maatschappelijke organisaties en kerken in dit gebied, die zich inzetten als bemiddelaar tussen rivaliserende gemeenschappen en tussen gemeenschap en overheid, leger of politie. Onze partners bevorderen vrede en veiligheid in het gebied en tevens de samenwerking tussen overheid en bevolking. Tevens behoren onderzoek en regionale lobby tot het werk van PAX en partners.

Contact

Sara Ketelaar, programmaleider; ketelaar@paxforpeace.nl

*) De early warning & rapid response werkt als volgt: nadat een conflict of veeroof heeft plaatsgevonden, gaan lokale organisaties of vredescomités in hun eigen gemeenschap in gesprek met betrokkenen en (indien aanwezig) de overheid, om erachter te komen wat precies heeft plaatsgevonden, wie heeft meegedaan en waarom zij dit deden. Doel is het voorkomen van kleine oorlogen tussen gemeenschappen, dat de daders zorgen voor compensatie en dat de overheid, politie of leger (zoals in Karamoja) zorgt voor handhaving van de (rechts)orde. De organisaties staan daarbij onderling in nauw contact en werken zoveel mogelijk samen met lokale overheid en politie, opdat deze hun taak zo goed mogelijk uitvoeren. Informatie wordt bij verschillende partners gecheckt, zodat de behoeften van verschillende gemeenschappen en/of de overheid worden gerepresenteerd

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.