Leaders of Peace

Beeld: Gabriela Hengeveld

In het Leaders of Peace-programma (2021-2025) werkt PAX samen met Plan International, HealthNet TPO en de Zuid-Soedanese ngo’s EVE en AMA aan gendergelijkheid in Zuid-Soedan. We streven naar een samenleving waarin vrouwen en meisjes zich veilig voelen en een belangrijke rol spelen in vredesprocessen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is strategisch partner.

In Zuid-Soedan nemen vrouwen amper deel aan vredesprocessen. Dat komt door de grote mate van onveiligheid en schadelijke gendernormen. Zo is gendergerelateerd geweld een veelvoorkomend probleem. 65% van de meisjes en jonge vrouwen heeft te maken gehad met fysiek en/of seksueel geweld. 51% heeft te maken met partnergeweld. 52% van de meisje wordt voor haar achttiende uitgehuwelijkt. Daders van deze misdaden worden vaak niet berecht. Aan psychosociale hulp voor slachtoffers is een groot gebrek. 

Het Leaders of Peace-programma focust op een betere bescherming van meisjes en vrouwen. Dit omvat bescherming tegen gendergerelateerd geweld, betere voorzieningen en zorg voor slachtoffers. Dat doen we door samen met onze partners in Zuid-Soedan wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan te verbeteren. We bieden partnerorganisaties capaciteit, training en financiële middelen om invloed uit te oefenen op de politiek. 

Daarnaast werken we op de lange termijn aan duurzame, maatschappelijke verandering zodat vrouwen betekenisvol betrokken zijn bij vredesonderhandelingen. Om dat te bereiken, pakken we schadelijke gendernormen aan. Ook moedigen we vrouwen aan om mee te doen aan vredescomités.

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.