Jongeren komen in actie voor vredesdialogen in Burkina Faso

In centraal Burkina Faso ondersteunt PAX lokale jongeren die zich inzetten voor vredesdialogen tussen traditionele leiders van verschillende bevolkingsgroepen. Op de lange termijn draagt het project bij aan het verminderen van spanningen tussen gemeenschappen rondom stigmatisering en landconflict.

Nomadische veetelers uit de etnische Peul-gemeenschap voelen zich gemarginaliseerd vanwege ongelijkwaardige toegang tot landgebruik. Uit wrok sluiten sommigen zich aan bij terroristische organisaties, wat leidt tot stigmatisering van hele gemeenschappen die het doelwit vormen van gewelddadige burgermilities. Traditionele leiders van zowel Peul- als Mossi-gemeenschappen kunnen de vicieuze cirkel van geweld doorbreken door met elkaar het dialoog aan te gaan.

Solidariteit als leidend voorbeeld
PAX’ partnerorganisatie RAJS, wordt geleid door jongeren die zich inzetten voor vredesgesprekken tussen traditionele leiders van verschillende etnische bevolkingsgroepen uit de Sanmatenga-regio. Tijdens de dialogen bespreken leiders de kernoorzaken van het geweld over en weer, en stellen concrete oplossingen op. Om hun onderlinge solidariteit uit te dragen naar hun volgers, trekken leiders van beide bevolkingsgroepen in duo’s de dorpen in. Al sinds de eerste dialogen zijn er concrete resultaten geboekt. Door constante ondersteuning, maakt PAX zich hard voor het onderhouden van de vreedzame relaties onderling.

Meer weten?
Contact koppen@paxforpeace.nlminoungou@paxforpeace.nl 

 

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.