Explosieve wapens in bevolkte gebieden

Beeld: Photo © Dirk-Jan Visser

PAX maakt zich ernstige zorgen over het burgerleed dat het gebruik van zware explosieve wapens in bevolkte gebieden wereldwijd veroorzaakt. PAX is medeoprichter en lid van de stuurgroep van het International Network on Explosive Weapons (INEW), en roept op tot onmiddellijke actie om burgers beter te beschermen.

Het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden is één van de grootste bedreigingen voor burgers in conflictgebieden. Volgens onderzoek van de Britse NGO Action on Armed Violence vormen burgers meer dan 90% van de slachtoffers bij het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden.

Het zijn vooral de explosieve wapens die impact op een groter gebied hebben die problematisch bij gebruik in bevolkte gebieden. Deze zogeheten¬†Wide Area Effects¬†(of ‘gebied dekkende impact’) worden veroorzaakt door een grote explosie, doordat meerdere explosieven tegelijk of kort na elkaar worden afgevuurd, of doordat de wapens inaccuraat zijn. Doordat conflicten steeds vaker in bevolkte gebieden plaatsvinden zijn er urgent stappen nodig om burgers beter te beschermen tegen de gevolgen van explosieve wapens.

Explosieve wapens verwonden en doden mensen direct door hitte, druk en fragmentatie van het wapen zelf, maar ook door instortende gebouwen, puin en glas. Op de langere termijn heeft het gebruik van zware explosieve wapens in bevolkte gebieden eveneens enorme impact op de levens van mensen. Het gebruik van deze wapens vergroot de kans aanzienlijk dat huizen, scholen, ziekenhuizen, wegen, watervoorzieningen, elektriciteitsvoorzieningen en communicatienetwerken worden geraakt. De impact hiervan op de sociaaleconomische infrastructuur van een samenleving kan zeer ernstig zijn.

Dit leed moet stopen. Een groeiende groep landen, het Internationale Comité van het Rode Kruis, de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, andere VN organisaties zoals UNOCHA en UNICEF, en INEW erkennen de ernst van het probleem. Inmiddels is er onder leiding van Ierland een Internationale Politieke Verklaring opgesteld om burgers beter te beschermen tegen explosieve wapens in steden en dorpen.

PAX roept strijdende partijen op om het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden te voorkomen. Daarnaast roept PAX staten op de Internationale Politieke Verklaring te ondertekenen en hun beleid ten aanzien van het gebruik van explosieve wapens te herzien en, indien nodig, aan te scherpen. 

Contact

Roos Boer, boer@paxforpeace.nl


Activiteiten & resultaten

Internationaal

Met INEW, een internationale coalitie van niet-gouvernementele organisaties, zet PAX zich in voor meer bewustwording en grotere transparantie door staten over het gebruik van explosieve wapens en de gevolgen voor burgers in conflictgebieden. We brengen daarom rapporten en artikelen onder de aandacht van beleidsmakers en spreken diplomaten aan over dit onderwerp tijdens internationale conferenties.

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.