Foto Dirk-Jan Visser
Foto Dirk-Jan Visser

Explosieve wapens in bevolkte gebieden 

Foto Dirk-Jan Visser
PAX maakt zich ernstige zorgen over het burgerleed dat wereldwijd wordt veroorzaakt door het gebruik van zware explosieve wapens in bevolkte gebieden. PAX is medeoprichter en lid van de stuurgroep van het International Network on Explosive Weapons (INEW), en roept op tot onmiddellijke actie om burgers beter te beschermen.

Het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden is één van de grootste bedreigingen voor burgers in conflictgebieden. Volgens onderzoek van de Britse NGO Action on Armed Violence waren tussen 2011 en 2018 rond de 90% van de slachtoffers van het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden burgers.

Het zijn vooral de explosieve wapens die impact over een groter gebied hebben die problematisch zijn als ze worden gebruikt in bevolkte gebieden. Deze zogeheten Wide Area Effects (of 'gebied dekkende impact') kan worden veroorzaakt door een grote explosie, doordat meerdere explosieve munities tegelijk of kort na elkaar worden afgevuurd, of doordat de wapens inaccuraat zijn waardoor de explosieve munitie ergens binnen een bepaald gebied landt, zonder dat vooraf precies te zeggen is waar precies. Doordat conflicten steeds vaker in bevolkte gebieden plaatsvinden zijn er urgent stappen nodig om burgers beter te beschermen tegen de gevolgen van explosieve wapens.

Explosieve wapens verwonden en doden mensen direct door hitte, druk en fragmentatie van het wapen zelf, maar ook doordat gebouwen instorten, en puin en glas mensen verwondt en doodt. Op de langere termijn heeft het gebruik van zware explosieve wapens in bevolkte gebieden eveneens enorme impact op de levens van mensen.  Het gebruik van deze wapens vergroot aanzienlijk de kans dat huizen, scholen, ziekenhuizen, wegen, watervoorzieningen, elektriciteitsvoorzieningen en communicatienetwerken worden geraakt. Als gevolg hiervan kan de sociaaleconomische infrastructuur van een samenleving ernstig worden aangetast.

Dit leed moet stopen. Een groeiende groep landen, het Internationale Comité van het Rode Kruis, de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, andere VN organisaties zoals UNOCHA en UNICEF, en INEW roepen dan ook op tot actie. Inmiddels zijn er internationaal onder leiding van Ierland onderhandelingen gaande over een Internationale Politieke Verklaring om burgers beter te beschermen tegen explosieve wapens in steden en dorpen.

PAX roept Nederland op om zich internationaal in te zetten voor een sterke Politieke Verklaring die landen committeert tot het vermijden van explosieve wapens met Wide Area Effects in bevolkte gebieden. Daarnaast roepen we Nederland en andere landen op tot grotere transparantie over de gevolgen van het gebruik van deze wapens en hun impact op de burgerbevolking. Staten moeten relevante data verzamelen en openbaar maken, en hun nationaal beleid en praktijken ten aanzien van explosieve wapens herzien en, indien nodig, versterken.

Contact

Roos Boer, boer(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl


Activiteiten & Resultaten

1584_inew2.jpg

Internationaal

Met INEW, een internationale coalitie van niet-gouvernementele organisaties, zet PAX zich in voor meer bewustwording en grotere transparantie door staten over het gebruik van explosieve wapens en de gevolgen voor burgers in conflictgebieden. We brengen daarom rapporten en artikelen onder de aandacht van beleidsmakers en spreken diplomaten aan over dit onderwerp tijdens internationale conferenties.

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen