Bescherming van burgers in de praktijk

Om burgers zo goed mogelijk te beschermen en zo min mogelijk burgerslachtoffers te maken tijdens een missie, moeten militairen goed worden opgeleid. Ze moeten handelen naar de richtlijnen van het PoC (Protection of Civilians)-beleid en tegelijkertijd weten wat de veiligheidssituatie is van de burgers in het conflictgebied. Dit zijn de vereisten die centraal staan in het project Protection in Practice.

In het project wordt samengewerkt met partnerorganisaties en onafhankelijke onderzoekers. Samen adviseren we vredesmissies onder andere over de juiste manieren om gegevens te verzamelen over burgers in nood; dragen we bij aan richtlijnen, methoden en instrumenten die gebruikt worden bij het verzamelen, analyseren én verspreiden van gegevens over burgerslachtoffers. Dit draagt bij aan meer transparantie en verantwoording van militaire missies.

Meer weten over Bescherming van burgers in de praktijk? Kijk dan op onze Engelse website: Protection in Practice of op protectionofcivilians.org.

Contact

Wilbert van der Zeijden, Project Lead Protection in Practice, vanderzeijden@paxforpeace.nl

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.