Activist Hive

De Activist Hive, de activisten korf, was een online en offline gemeenschap. Het was de bedoeling om met de Activist Hive vredesactivisten in Europa, Eurazië, het Midden-Oosten en Afrika te inspireren, versterken en verbinden om een crossregionale beweging voor vreedzame verandering te stimuleren.  

Situatie & urgentie 

Na de Arabische Lente in 2011 volgde een Zomer van Geweld in 2014. Beelden van geweld waren onontkoombaar: Oekraïne, Libië, Zuid-Soedan, Syrië, Irak… de cynische verdeel-en-heers tactiek van de repressieve regimes had al geleid tot een neerwaartse spiraal van angst, haat en radicalisering en resulteerde in extremisme en geweld tussen verschillende etnische, religieuze en sociale groepen.  

Maar we mogen ook een andere kant van dit verhaal niet vergeten. Op veel plekken zijn grote groepen geweldloze activisten samengekomen. Zij hebben allerlei creatieve, innovatieve en strategische methoden gebruikt voor verandering. Op veel plaatsen hebben deze bewegingen bereikt wat ze hoopten te bereiken: het vertrek van een regime en het begin van een verandering richting democratie, zoals in Servië, Tunesië en Georgië. Maar zelfs bij de meest positieve voorbeelden is al duidelijk dat de strijd niet eindigt na het vertrek van een dictator. Dat vertrek is pas een eerste stap in een lange, pijnlijke en onzekere weg naar een betere toekomst.  

Op plaatsen waar een betere toekomst erg ver weg lijkt, zoals in Raqqa en Aleppo in Syrië, blijven vreedzame activisten zich verzetten tegen onderdrukking – zowel tegen al-Assad als tegen ISIS. Mogelijk zijn deze activisten het enige middel tegen de verwoestende krachten. Zij streven ernaar de sociale samenhang in hun gemeenschappen te vergroten door het bevorderen van tolerantie, mensenrechten, gerechtigheid en vrede, zij creëren een kritische massa voor positieve verandering en laten mensen een andere werkelijkheid te zien dan die op de gecensureerde televisie. Daarmee laten ze ons een ander verhaal zien dan dat van geweld en extremisme. 

Het uiteindelijke doel van de Activist Hive is om de impact van vreedzaam activisme te vergroten. Dit doen wij door die activisten te ondersteunen en samen te brengen, die zich inzetten en om angst, haat en geweld in hun gemeenschap te overwinnen voor vreedzame verandering.  

Binnen de Activist Hive ontwikkelen activisten samen vernieuwende methoden en instrumenten in het Activist Lab; in de Activist Academy delen activisten ervaringen en leren van ervaren activisten; daarnaast maken activisten samen plannen voor Activist Action. De Activist Hive wordt ondersteund door een online platform, een social media strategie en Activist TV.  

Activiteiten & resultaten 

Activist TV en de online activist community 

De online Activist Hive inspireert activisten door voorbeelden van succesvol activisme. Het materiaal, zoals handleidingen, instructiefilmpjes, artikelen en podcasts ondersteunt activisten om de effectiviteit van hun acties te vergroten. De social media-strategie en de online Activist TV geven publiciteit aan hun successen.  

Activist Lab 

Het Activist Lab is een plek voor innovatie door activisten. Het is een speelveld voor experimenten, nieuwe instrumenten en verrassingen van en voor mensen met verschillende professionele achtergronden zoals artiesten, ICT-nerds, bloggers en sociaal ondernemers.  

Activist Academy 

De beste activisten uit verschillende landen en werkvelden komen samen om twee keer per jaar hun vaardigheden te vergroten. Gedurende vijf dagen wisselen activisten ervaringen uit, leren aan en van elkaar en werken samen. Aan het eind van de training hebben activisten hun eigen actieplan uitgewerkt om thuis in de praktijk te brengen. Op de Academy komen verschillende onderwerpen aan de orde: Hoe om te gaan met Extremisme en Radicalisering?, Haatpropaganda (en hoe hier vredespropaganda van maken?), Publieke Ruimte en Activisme, Burgerjournalistiek, Social Media en Activisme en Internetveiligheid.  

Activist Action 

De kern van de Activist Hive is meer en effectiever vreedzaam activisme. Naast de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en het vergroten van vaardigheden geeft PAX strategische technische en financiële ondersteuning aan campagnes om mensen te mobiliseren voor vreedzame verandering.  

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!