Victor Veen

Beeld: Lize Kraan

Victor Veen

“Ik heb de behoefte om iets blijvends na te laten. In activiteit, in mentaliteit, in ideaal, financieel. Daarom heb ik PAX opgenomen in mijn testament. De missie van PAX is universeel. Ik wil PAX vanuit de grond van mijn hart aanmoedigen.”

Victor Veen, Bussum, PAX donateur sinds 2008

Victor Veen, was in zijn werkzame leven ruim 33 jaar leerkracht op een basisschool. Victor werkte veel met jeugd en begeleidde 11 jaar lang ook jeugdgroepen in religieus verband. Hij ontwikkelde een compleet lesprogramma ‘vredesopvoeding’ voor de basisschool. De afgelopen jaren gaf Victor als vrijwilliger en kritische lezer opbouwende input voor het PAX Magazine. Victor doet veel met muziek en zang, is betrokken bij een gemengd koor, bij een mannenkoor en is organist.

“Ik wil PAX van harte moreel ondersteunen, door met betrokkenheid, geestkracht en bemoediging  regelmatig aan u allen te denken, zowel aan de kantoorwerkers in Utrecht als aan de veldwerkers in Nederland en in het buitenland, en aan de partnerorganisatiewerkers in het buitenland. Bovendien versterkt het aan-u-denken mijn verbondenheid met u ! Gaat u allen alstublieft door met uw zeer belangrijke werk! 

Zelf wil ik vanuit mijn verbondenheid met het Apostolisch Genootschap zorgen, dat ik vredegericht blijf omgaan met mijn medemensen. Daarmee bedoel ik, dat er bij ontmoetingen een vredesmentaliteit van mij uitgaat, waardoor een mooi samengaan kan ontstaan.  

Ik weet dat dit op de proef gesteld wordt in de weerbarstigheid van het dagelijks leven. Maar toch: DÓÓRGAAN! 

Vrede gaat ook over sociaal emotionele opvoeding. Hoe ga je om met ruzie, vriendschappen, eenzaamheid?  Op 4 en 5 mei voerden we ook op school ingrijpende gesprekken over de waarde van vrede. Vrede begint thuis.Het is een uitdaging om mijn ideaal levend te houden. Voor mij zijn de vredeswerkers in conflictgebieden, de PAX-collega’s een bron van inspiratie. Dóórgaan.  Ik voel me zeer verbonden met de missie van PAX. Ik heb altijd gezocht naar bekrachtiging van vredesopbouw, waar het ook maar nodig is. Vrede moet je niet aan het toeval overlaten. Daar heb je krachtige mensen voor nodig. Vrede is een activiteit, een proces. We moeten voorwaarden scheppen voor vrede. Het is ook een groeiproces op mentaal niveau.  

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.