Wij eisen een humaan asielbeleid

30 augustus 2022

Ter Apel is ons eigen Moria

Vluchtelingen zijn de dupe van een falend ad-hoc beleid. Honderden kwetsbare asielzoekers, onder wie jongeren en kinderen kunnen niet opgevangen worden in Ter Apel. De maatregelen die het kabinet nu wil nemen, bieden geen structurele oplossing. Schandalig dat Nederland de opvang van vluchtelingen uit Turkije, als onderdeel van Europese afspraken, opschort. Het vertragen van gezinshereniging is zelfs in strijd met het internationaal recht. Daar is niets fatsoenlijks aan. Dit geeft ook binnen Europa een verkeerd signaal af voor gezamenlijke migratie-afspraken.

Sinds donderdag verleent Artsen zonder Grenzen medische noodhulp in Ter Apel, omdat de Nederlandse overheid het laat afweten. Wij zijn blij dat Artsen zonder Grenzen haar medische expertise inzet, want de situatie is onhoudbaar.

Als noodhulp-, mensenrechten-, vredesorganisaties en kerken die in conflictlanden werkzaam zijn, grijpt dit ons aan. Wij werken vaak met mensen op de vlucht, veelal onder zeer moeilijke omstandigheden. Daar zijn redenen voor: een falende overheid, extreme armoede, vervolging, natuurrampen of een oorlog.

Deze redenen gaan voor Nederland niet op. Laat dat ook duidelijk zijn: er is geen vluchtelingen- crisis in Nederland. Deze crisis komt door politieke onwil en bestuurlijk onvermogen om asielzoekers humaan op te vangen. 

Dat moet stoppen! Er moet een einde komen aan de schandalige situatie in Ter Apel.
Er moet een einde komen aan het al jarenlange ontmoedigingsbeleid met maar een doel: een afschrikkende werking.

Minister-president Rutte, wij roepen u op om actie te ondernemen. Er moeten structurele lange termijnoplossingen komen waarbij Nederland zijn wettelijke internationale verplichtingen onmiddellijk nakomt. Het kan. Nederland heeft voortvarend vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Het is een kwestie van politieke wil.

Ondertekend door

 • Amnesty International Nederland
 • CARE Nederland
 • Cordaid
 • Kerk in Actie / Protestantse kerk
 • Oxfam Novib
 • PAX
 • Raad van Kerken in Nederland
 • Red een Kind
 • Save the Children
 • SOS Kinderdorpen
 • Stichting Vluchteling
 • Tearfund Nederland
 • War Child
 • World Vision Nederland
Deze advertentie verscheen 30/8/2022 in de Volkskrant

 

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.