Verplichting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Beeld: Kelly Michals Flickr

28 juni 2022

Zowel Nederland als de Europese Unie werken op dit moment aan wetgeving op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Deze wetten zullen bedrijven verplichten om te zorgen dat ze geen schade aan mens en milieu toebrengen of daaraan bijdragen en dat ze bestaande schade herstellen. Bedrijven moeten bovendien ‘zorgvuldig’ omgaan met mensenrechten. Ze moeten onderzoeken of, en zo ja hoe, mensenrechten worden geschonden en de (risico’s op) schendingen aanpakken. De wetgeving gaat in het Engels dan ook over verplichtehuman rights due diligence’

Mensenrechten en oorlogsmisdaden

In conflictgebieden lopen bedrijven een hoge kans om betrokken te raken bij zeer ernstige mensenrechtenschendingen en zelfs oorlogsmisdaden. Schrijnende recente voorbeelden zijn het oliebedrijf Lundin in Zuid-Soedan en de steenkoolbedrijven Glencore en Drummond in Colombia. Maar ook bedrijven die actief zijn in de illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Of wapenbedrijven die bijvoorbeeld wapens leveren aan regimes die oorlogsmisdaden begaan. 

Bedrijven zijn vaak slecht voorbereid op deze risico’s omdat het onderzoek dat ze doen binnen hun standaard due diligence de specifieke risico’s van ondernemen in of rond conflictgebieden niet meenemen. Ook in de huidige wetsvoorstellen worden de extra risico’s die gepaard gaan met ondernemen in conflictgebieden helaas nergens benoemd en geadresseerd, ondanks het feit dat de risico’s voor mensen in conflictgebieden zeer hoog zijn. 

Extra inspanningen

Bedrijven die opereren in conflictgebieden of eraan verbonden zijn via hun leveranciers of klanten, zouden zich juist extra moeten inspannen om de specifieke risico’s in conflictgebieden tijdig te identificeren en aan te pakken. Bovendien moeten zij in conflictgebieden niet alleen mensenrechten, maar ook het internationaal humanitair recht respecteren. Pax heeft daarom een policy brief opgesteld waarin we uitleggen hoe bedrijven dat moeten doen en wat er over conflictgebieden in IMVO-wetgeving moet worden opgenomen. 

Lees de policybrief Conflict & IMVO-wetgeving

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!