Verduurzaam je pensioen, gebruik het pensioenlabel

14 maart 2019

De tien grootste pensioenfondsen in Nederland hebben hun beleid rond verantwoord beleggen niet op orde. Dat blijkt uit een onderzoek van het vandaag door vijf maatschappelijke organisaties gelanceerde Eerlijk Pensioenlabel. De uitkomst van het onderzoek lijkt op een schoolrapport vol dikke onvoldoendes.

Volgens het label missen de pensioenfondsen essentieel beleid op belangrijke thema’s zoals mensenrechten, klimaatverandering, volksgezondheid, wapens en dierenwelzijn. Cor Oudes, woordvoerder van PAX namens het Eerlijk Pensioenlabel: “We zijn geschrokken van de uitkomsten. Uit het publieke beleggingsbeleid van een fonds moet ten minste blijken welke eisen het fonds stelt aan de bedrijven waarin het belegt, om te voorkomen dat het via beleggingen betrokken raakt bij  schade aan mens, dier en milieu. Maar de fondsen maken onvoldoende duidelijk welke criteria zij hierbij hanteren.” Alle pensioenfondsen scoren ‘ruim onvoldoende’ of ‘slecht’ op klimaatbeleid en acht van de tien hebben geen beleid op belastingontwijking. Vrijwel geen pensioenfonds heeft beleid om beleggingen in foute wapenhandel te voorkomen. 

957 miljard euro

De Nederlandse pensioensector is de op vijf na grootste van de wereld. De door het Eerlijk Pensioenlabel onderzochte fondsen beleggen gezamenlijk voor 957 miljard euro, waarvan een flink deel in aandelen en obligaties van bedrijven. Met het rendement daarop wordt het pensioen verdiend voor iedereen die pensioenpremies afdraagt. In hun beleggingsbeleid kunnen pensioenfondsen eisen stellen aan bedrijven waarin ze beleggen, om zo te voorkomen dat fondsen via beleggingen schade veroorzaken voor mens, dier of milieu.

Onvoldoendes

Het onderzoek beoordeelt de pensioensector op 15 onderdelen: belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals corruptie, belastingen en klimaatverandering. Bij alle fondsen is het gepubliceerde beleggingsbeleid voor de meeste thema’s vooralsnog ‘zeer slecht’ (de laagste score), ‘slecht’, ‘ruim onvoldoende’ of ‘onvoldoende’. Als de fondsen op een onderwerp wel beleid hebben gepubliceerd, is dat in vrijwel alle gevallen te weinig. Een voorbeeld: hoewel de pensioenfondsen vaak wel beleid publiceren dat meldt dat zij niet investeren in controversiële wapens zoals clustermunitie en kernwapens is er nauwelijks of geen beleid op het gebied van wapenhandel met regimes die mensenrechten schenden.

Voldoende

Een positieve uitschieter is er bij PFZW, waarvan het beleid voor arbeidsrechten is beoordeeld als ‘goed’. Op het thema transparantie scoorden zes van de tien fondsen ‘voldoende’ of hoger. Dat komt doordat de fondsen relatief open zijn over de vraag in welke bedrijven ze beleggen en of zij die bedrijven aanspreken op onverantwoord gedrag. Onduidelijk blijft welke specifieke eisen de pensioensector aan bedrijven stelt rond verantwoord ondernemen.  

Deelnemers in actie

Op www.eerlijkpensioenlabel.nl kunnen deelnemers van de onderzochte fondsen bekijken hoe het beleggingsbeleid van het eigen fonds scoort op 15 maatschappelijke thema’s, en dat vergelijken met het beleid van andere fondsen. Via de website kunnen mensen hun fonds oproepen om het tekort aan publiek toegankelijk beleid snel op te lossen. Het Eerlijk Pensioenlabel is een initiatief van vijf maatschappelijke organisaties: Amnesty International Nederland, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. De nu gepubliceerde studie is een eerste studie naar het publieke beleid van de tien pensioenfondsen. De organisaties blijven de komende jaren het beleid én de praktijk rond beleggingen van de pensioenfondsen monitoren. 

Het onderzoek, een eerste studie naar het publieke beleggingsbeleid van de tien grootste pensioenfondsen in Nederland, is uitgevoerd door Profundo. 

De onderzochte pensioenfondsen zijn: 

  • Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)
  • Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)
  • Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)
  • Pensioenfonds Horeca & Catering (PH&C)
  • Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)
  • Pensioenfonds Detailhandel
  • Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BpfBouw)
  • BPL Pensioen (Landbouw)
  • Pensioenfonds Vervoer
  • Pensioenfonds van de Metalektro (PME)

 

Publicaties:

Rapport Eerlijk Pensioenlabel

Links:

Film ‘Word jouw pensioengeld eerlijk belegd?’

Scores van de tien pensioenfondsen

Kijk ook hoe onze woordvoerder Cor Oudes van PAX het RTL nieuws te woord stond. 

 

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!