Succesproject Verhaal van een vluchteling gaat online verder

Beeld: c Lize Kraan

20 juni 2020

Vele duizenden leerlingen hebben de afgelopen jaren het verhaal leren kennen van iemand die moest vluchten. In het project Verhaal van een vluchteling van PAX vertelden Syrische vluchtelingen voor de klas over waarom ze zijn gevlucht. Dit heeft bijgedragen aan het verminderen van discriminatie. En het heeft harten geraakt, zoals een leerling vertelt: “Ik had de hele les tranen in mijn ogen. Voor de les dacht ik niet altijd positief over vluchtelingen. Maar nu ik dit heb gezien… je hebt me echt van gedachten doen veranderen.”

Het project was aan alle kanten een succes, voor leerlingen, docenten én Syrische sprekers. De PAX’ers die meegingen naar de lessen zagen in de klas jongeren ademloos luisteren en geëmotioneerd raken. Ze durfden vragen te stellen, bedankten de sprekers na afloop. We zagen bewondering, verbinding. Ook veel van de 75 sprekers bloeiden op. Ze werden zelfverzekerder, begonnen aan werk of studie, ze zijn zich thuis gaan voelen in ons land. Wil jij onze spreker alsnog leren kennen? Dat kan, via onze online ontmoetingen.

Positiever beeld

Ruim 13.000 jongeren hebben een nieuwkomer ontmoet, 26.000 jongeren speelden de serious game over welke keuzes mensen komen te staan die moeten vluchten en 1300 docenten zijn getraind in omgaan met wij-zij-denken in de klas. Uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie en Samenleving blijkt dat het project heeft geholpen bij het verminderen van vooroordelen, stereotypen en discriminatie. “Docenten hebben de indruk dat leerlingen hierdoor vaak een heel ander, positiever en gevarieerder beeld krijgen van vluchtelingen: ze gaan vaak meeleven met de verhalen van vluchtelingen en ervaren dat vluchtelingen zeker niet voor niets hun land ontvluchten.”

Wat blijft: online aanbod

Ook al loopt het project van fysieke gastlessen nu ten einde, we gaan online door. Ook na de zomervakantie is de serious game via internet te spelen. De verhalen van sprekers zijn gefilmd, waar leerlingen doorheen kunnen klikken op zoek naar antwoorden op vragen die bij hen leven. Ook komt er een lesbrief voor docenten om deze zaken na te bespreken en de docententraining rond wij-zij-denken blijft bestaan.

Verhaal van een vluchteling is een project van PAX en Critical Mass en wordt gesteund door de Nationale Postcode Loterij. Kijk op www.verhaalvaneenvluchteling.nl voor meer informatie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief