Rolien Sasse benoemd tot algemeen directeur van vredesorganisatie PAX

Beeld: Lize Kraan

22 december 2022

Vandaag, donderdag 22 december maakte de Raad van Toezicht van vredesorganisatie PAX bekend dat per 1 februari 2023 Rolien Sasse (56) aantreedt als algemeen directeur. 

Farah Karimi, voorzitter van de renumeratiecommissie van de Raad van Toezicht van PAX zegt: “We zijn verheugd dat Rolien Sasse de functie van algemeen directeur gaat vervullen. Zij heeft extensieve ervaring in de internationale samenwerking en met mensen in conflictgebieden. Bovendien heeft zij uitgebreide leiderschapservaring als manager en mediator. We zijn ervan overtuigd dat wij met Rolien de juiste persoon voor deze functie hebben gevonden.”

Sasse heeft een lange staat van dienst in diverse leidinggevende functies in de internationale samenwerking, met speciale focus op de relatie tussen water, klimaat en conflict. Zij is consultant en interimmanager. Eerder was zij acht jaar algemeen directeur van Simavi. Zij woonde en werkte geruime tijd in het buitenland. 

Rolien Sasse volgt Anna Timmerman op, die in september jl. afscheid nam als algemeen directeur van PAX. Samen met Martje van Nes, die recent aantrad als directeur organisatie bij PAX, vormt Rolien de directie van de vredesorganisatie. Rolien ziet het belang van een sterke vredesbeweging in een veranderende wereld. “Ik maak mij grote zorgen over de afbrokkeling van het internationaal rechtssysteem, de toegenomen macht van ondemocratische regimes, de polarisatie in de samenleving en de nieuwe wapenwedloop. Deze ontwikkelingen zullen mijns inziens ook leiden tot een toenemend bewustzijn bij mensen dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar moet worden onderhouden of zelfs bevochten.”

Rolien heeft vanuit haar expertise als mediator ervaring met conflictmanagement. Zij vindt het gezien de urgentie van de ontwikkelingen wereldwijd van belang om de samenleving in brede zin te verbinden aan PAX. “Ik herken mij zeer in de visie en idealen van PAX, waarin een vredige samenleving zich niet slechts kenmerkt door de afwezigheid van oorlog, maar door de aanwezigheid van rechtvaardigheid, inclusiviteit en democratie. Daar wil ik mij voor inzetten.”

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. PAX werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doet PAX in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als PAX, vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief