PAX Palestine Podcast

In Palestina ondersteunt PAX lokale partners bij het opbouwen van weerbare gemeenschappen, het bevorderen van veiligheid en gelijkheid op politiek, cultureel en sociaal gebied, en bij het bestrijden van onrecht als gevolg van de langdurige bezetting. In de PAX Palestine Podcast kun je luisteren naar interviews met onze lokale Palestijnse partners. De PAX Palestine Podcast bestaat uit meerdere afleveringen die je kunt beluisteren op deze pagina Ć©n via je favoriete podcast app, zoek daarvoor naar ‘PAX Palestine Podcast’.

Lees meer over het IsraĆ«l en Palestina programma.

Special: De catastrofe – 75 jaar Nakba

De Catastrofe | 75 jaar Nakba is een tweedelige podcast van AudioCollectief Anomalie. Deze productie is tot stand gekomen in samenwerking met Het Grote Midden-Oosten Platform, PAX en de Leonard Woltjers stichting.

Aflevering 1

Accepteer alsjeblieft marketing om video's en andere externe media te bekijken. Herlaad pagina na accepteren van de cookies.

Aflevering 2

Accepteer alsjeblieft marketing om video's en andere externe media te bekijken. Herlaad pagina na accepteren van de cookies.

Seizoen 3

Aflevering 1

Dit is het eerste deel van een trilogie over het project ‘Civil Society for Dignity’, een project van MEND, PCR, PCPD en PAX for Peace, gesteund door de Europese Unie. Het project heeft als doel de kloof te overbruggen tussen de Palestijnse burgermaatschappij en de lokale overheden.

Deze eerste aflevering gaat in op de politieke realiteit voor Palestijnen onder militair bestuur en het maatschappelijk middenveld van Palestina, in een interview met George Rishmawi, directeur van het Palestijnse Centrum voor Verzoening tussen mensen.


Aflevering 2

Dit is het tweede deel van een trilogie over het project ‘Civil Society for Dignity’, een project van MEND, PCR, PCPD en PAX for Peace, gesteund door de Europese Unie. Dit project heeft als doel de kloof te overbruggen tussen de Palestijnse burgermaatschappij en de lokale overheden.

Deze aflevering gaat in op het project ‘Civil Society for Dignity’. Muna Rishmawi, de projectmanager, vertelt over de doelstellingen van het project, de samenwerking tussen de verschillende organisaties die betrokken zijn en de uitvoering. Een van de jonge vrouwelijke deelnemers, Aseel, vertelt ons over haar persoonlijke ervaringen en wat haar deelname heeft betekend voor haar. We sluiten af met Yara, die een onderzoek heeft uitgevoerd en haar bevindingen met ons deelt.


Aflevering 3

Dit is het derde deel van een trilogie over het project ‘Civil Society for Dignity’, een project van MEND, PCR, PCPD en PAX for Peace, gesteund door de Europese Unie. Dit project heeft als doel de kloof te overbruggen tussen de Palestijnse burgermaatschappij en de lokale overheden.

In deze laatste aflevering vertellen Anwaar, die bij MEND werkt en de media- en communicatiecoƶrdinator is voor dit project, en journalist Hayat Hamdan over een belangrijk onderdeel van het project Civil Society for Dignity: de mediatraining. Deze training helpt jonge Palestijnen om te brainstormen over en te vertellen wat ze willen veranderen. Zo leren ze de vaardigheden inhoud te creƫren die ze kunnen inzetten om over verandering te communiceren. Dit is een belangrijke vaardigheid die kan worden ingezet bij deelname aan de burgermaatschappij op politiek niveau.


Seizoen 2

Aflevering 1

The Arab Center for the Advancement of Social Media ā€˜7amlehā€™ over digitale rechten voor Palestijnen

PAX ondersteunt het werk van 7amleh (uitgesproken als Hamleh). In deze aflevering spreken we met Nadim Nashif en Mona Shtaya die zich beiden inzetten voor de bevordering van sociale media en digitale rechten in de Palestijnse context.

We praten over verschillende aspecten van hun werk. Bijvoorbeeld de manier waarop sociale media Palestijnen en anderen met een pro-Palestijnse boodschap censureren. De sociale media-profielen van veel Palestijnen zijn afgesloten zonder duidelijke of geldige reden en het is vaak moeilijk om dit tegen te gaan.

Een ander probleem waar 7amleh aan werkt, is digitale veiligheid en het gebruik van Israƫlische spyware bij Palestijnen en anderen. Onlangs was er een schandaal toen werd ontdekt dat Pegasus-malware, geproduceerd door de Israƫlische NSO-groep, werd gevonden op apparaten van mensenrechtenverdedigers, journalisten en vertegenwoordigers van overheden.

Andere onderwerpen zijn PayPal, die niet gebruikt kan worden door Palestijnen met lokale bankrekeningen, en Google Maps die Palestijnse steden en dorpen op de Westelijke Jordaanoever niet op hun kaarten laat zien, terwijl het wel duidelijke details toont van illegale Israƫlische nederzettingen.

Verder bespraken we een recente campagne om online hatespeech (aanzetten tot haat) tegen te gaan. De campagne is gericht op Palestijnen om het bewustzijn te vergroten over grof taalgebruik op sociale media en hoe dit te herkennen.


Aflevering 2

Community Action Center: het versterken van de Palestijnse gemeenschap in Oost-Jeruzalem

In 1999 richtte de Al-Quds University het Community Action Center (CAC) op, een semiautonome vereniging, die tot doel heeft de Palestijnse gemeenschap in Oost-Jeruzalem te versterken. CAC heeft tot doel de benadeelde Palestijnen van Oost-Jeruzalem in staat te stellen toegang te krijgen tot hun rechten en te onderhandelen over de complexe bureaucratische procedures die deze rechten bepalen.

De meeste Palestijnse inwoners van Oost-Jeruzalem zijn inwoners (residents) en geen burgers (citizens) van Israƫl. Ze moeten bewijzen dat het middelpunt van hun leven (center of life policy) in Jeruzalem ligt, anders verliezen ze hun status als inwoner van Oost- Jeruzalem. Omdat Palestijnen Oost-Jeruzalem niet kunnen verlaten omdat ze hun verblijfplaats zullen verliezen, moeten ze nieuwe huizen bouwen voor hun kinderen in Oost-Jeruzalem. Maar ze krijgen nauwelijks de nodige vergunningen om nieuwe huizen te bouwen, zelfs niet op hun eigen grond. Wanneer ze besluiten om zonder vergunning te bouwen, is er grote kans dat ze opdracht krijgen van de Israƫlische autoriteit om alles te slopen. Ze moeten dan hun eigen huis slopen. Als ze dit niet doen, doen de autoriteiten dit voor hen, die dan vervolgens de bewoners een enorme rekening van ongeveer honderdduizend dollar sturen.

Het Israƫlische beleid in Jeruzalem is erop gericht het aantal Joodse inwoners te vergroten en het aantal Palestijnen te verminderen.

Veel Palestijnen weten niet wat hun rechten zijn, hoe ze met de autoriteiten moeten omgaan en waar ze steun kunnen vinden. Het CAC geeft juridische bijstand, advies en werkt aan belangenbehartiging om de internationale gemeenschap erbij te betrekken.

In deze aflevering hoor je algemeen directeur Mounir Nuseibeh en Advocacy Officer Munir Marjieh. Voor meer informatie over het CAC: https://cac.alquds.edu/en/


Aflevering 3

Khazaeen: een levend archief van Palestijnse verhalen

In de buurt van Sheikh Jarrah, waar IsraĆ«lische kolonisten bezig zijn veel Palestijnse huizen over te nemen, is een archief waar Palestijnen hun foto’s, dagboeken, posters en andere tastbare documenten in bewaring kunnen geven. Het is het eerste door Palestijnen gerunde archief dat probeert herinneringen, geschiedenis EN documenten te verzamelen die VANDAAG worden geproduceerd, om ze op te slaan voor toekomstige generaties.

Het initiatief heet ‘Khazaeen’, het Arabische woord voor ‘kasten’. Elke Palestijn die documenten naar Khazaeen brengt, krijgt zijn of haar eigen doos, zijn eigen kast, om de documenten in op te bergen. Door middel van interviews worden verhalen verzameld en gepubliceerd op de blog van Khazaeen’s website en op sociale media. De items worden gedigitaliseerd en de eigenaar kan beslissen om ze mee naar huis te nemen of in de kast te laten. Tijdens het verzamelen en brengen van documenten naar Khazaeen hebben veel Palestijnen veel geleerd over het leven en de omstandigheden van hun eigen voorouders. Dit heeft hen vaak geholpen hun eigen familiegeschiedenis, zoals het generatietrauma, te begrijpen, vooral door de ervaringen van de Nakba in 1948 en de Naksa in 1967.

“Het is heel belangrijk om onze eigen geschiedenis te schrijven en ons eigen archief te verzamelen, in plaats van onze geschiedenis op te slaan in de koloniale archieven van de staat IsraĆ«l”, zegt Eman Alyan. “Ook is het belangrijk om brochures, pamfletten, posters, foto’s en kunstwerken van nu te verzamelen, zodat we die kunnen bewaren voor de toekomst.”

Kijk voor meer informatie op de website van Khazaeen.


Seizoen 1

Aflevering 1

Het werk van EAPPI in Palestina

Solidariteit met de onderdrukten en schouder aan schouder met hen lopen – dat is de essentie van EAPPI (Ecumenical Accompaniment Program in Palestine and Israel). Na een hulpkreet van Palestijnse Christelijke leiders in 2002 werd EAPPI opgezet door de Wereldraad van Kerken. EAPPI vormt een continue, internationale aanwezigheid van ‘Ecumenical Accompaniers’ die mensenrechtenschendingen in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever observeren en daarover rapporteren. Daarmee ondersteunt EAPPI Palestijnen die dagelijks lijden onder bezetting, onderdrukking en marginalisatie.

Onze host Kristel spreekt John Munayer, coƶrdinator van EAPPI, en Annelies, die zelf als Accompanier in Palestina heeft gewerkt. Kan de aanwezigheid van Accompaniers voor structurele verandering zorgen? Hoe is het om kinderen naar school te moeten begeleiden omdat ze anders geĆÆntimideerd worden door soldaten? En hoe blijf je gemotiveerd, te midden van zoveel onmacht en onrecht? Deze en meer vragen komen aan bod in de eerste aflevering van de PAX Palestine Podcast.


Aflevering 2

Verkiezingen en het Palestinian Center for Peace and Democracy

“Don’t talk politics”. In Palestina wordt politieke betrokkenheid onder jongeren vaak ontmoedigd en niet gestimuleerd. Het Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD) wil daar verandering in brengen. Want hoe kan de nieuwe generatie veranderingen teweeg brengen zonder politiek besef en politieke betrokkenheid?

Kristel spreekt Naseef Muallem en Ikram Zubaydi over het werk van PCPD, jongerenparticipatie en de aankomende verkiezingen in Palestina. Zij werken samen met jongeren zodat ze hun belangen, wensen en zorgen kenbaar kunnen maken. Jonge Palestijnse generaties hebben met veel obstakels te kampen, zoals economische instabiliteit, hardnekkige patriarchale structuren en de voortdurende bezetting. Om positieve veranderingen door te voeren voor een beter morgen, of nog liever, een beter vandaag, moet hun stem gehoord worden. Hoe de PCPD daaraan bijdraagt, hoor je in de tweede aflevering van de PAX Palestine Podcast.


Aflevering 3

Weerbaarheid in the South-Hebron Hills met Danish Church Aid en YMCA Oost-Jerusalem

“Teach a man how to fish, and you will feed him for a lifetime.” Nee, zegt George Zeidan van Danish Church Aid (DCA). Palestijnen weten best hoe ze moeten vissen. Waar het om gaat, is dat we hen de kans geven te vissen.

Weerbaarheid en eigenaarschap creĆ«ren en kansongelijkheid bestrijden, dat zijn de twee cruciale doelstellingen van DCA de YMCA in Palestina. En dat is hard nodig, met name in de South Hebron Hills. In dit gebied, dat onder volledige IsraĆ«lische militaire controle valt, hebben Palestijnen namelijk weinig te zeggen over wat er gebeurt met hun land en hun dorpen, en wordt hen de toegang tot de meest basale voorzieningen ontzegt.  

Daar willen DCA en de YMCA verandering in brengen. George en Mai vertellen in de derde en laatste aflevering van de PAX Palestine Podcast hoe hun organisaties zeggenschap, eigenaarschap en kracht teruggeven aan de Palestijnse gemeenschappen in de South Hebron Hills. Want wie kan er nou beter bepalen welke veranderingen nodig zijn dan de gemeenschappen zelf?


Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.