PAX verwelkomt EU sancties tegen seksueel geweld

Beeld: Sterrenburg Creative Services

8 maart 2023

Op Internationale Vrouwendag verwelkomt vredesorganisatie PAX de manier waarop Nederland internationaal politiek leiderschap ontwikkelt met het Feministisch Buitenlandbeleid. De recente EU-sancties om daders van seksueel geweld te straffen, zijn hiervan een voorbeeld. 

Dat Nederland een voortrekker wil zijn in het beschermen van vrouwenrechten, juichen wij toe. Nederland moet de moeilijke politieke keuzes nu niet uit de weg gaan. Durf dus ook te bevragen hoe wij als Nederland ons verhouden tot de rest van de wereld, naar wie we luisteren, en in hoeverre eigenbelangen en korte termijn denken echte gelijkheid en vrede in de weg staan. 

Straffeloosheid van seksueel geweld 

De genomen sancties dragen bij aan het doorbreken van de straffeloosheid van seksueel geweld tegen vrouwen in oorlogsgebieden. Toekomstige maatregelen moeten ook seksueel geweld tegen mannen en non-binaire personen meenemen.  Maar er is meer nodig als Nederland dit geweld wil stoppen. De grootste inzet is nodig op het versterken van de politieke invloed van vrouwen in vredesopbouw en het doorbreken van systematische machtsongelijkheid in al haar verschijnselen. 

Vrouwenrechten onder druk

‘In een patriarchale wereld kan geen duurzame vrede bestaan. Vrouwenrechten staan enorm onder druk,’ onderstreept directeur van PAX Rolien Sasse. ‘Ook VN-chef Guterres benadrukt de groeiende invloed van patriarchaal leiderschap en bewegingen. Het is goed dat de EU steeds sterkere stappen zet om vrouwenrechten te verdedigen. Europees buitenlandbeleid zal op basis van feministische waarden als gelijkheid en exclusiviteit effectiever zijn. Wij vinden dat er nu snel een internationaal verdrag moet komen dat seksueel geweld in oorlogsgebieden strafbaar maakt.’

Schrijf je in voor de nieuwsbrief