PAX en duizenden medestanders roepen politiek op: Investeer in vrede!

Beeld: Gabriela Hengeveld

9 november 2022

‘Investeer in vrede!’, klonk het vandaag in Den Haag, voorafgaand aan het debat over de begroting Buitenlandse Zaken. PAX-programmadirecteur Miriam Struyk overhandigde namens de organisatie en duizenden medestanders een urgente oproep om het snel stijgende defensiebudget gepaard te laten gaan met serieuze investeringen in vrede. Kamerleden Jasper van Dijk en Peter Kwint van de SP en Anne-Marijn Epker, beleidsadviseur bij GroenLinks, waren aanwezig bij de overhandiging van deze prangende vredesboodschap.

Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn alle Europese ogen op defensie gericht. Duitsland investeerde sindsdien 100 miljard in zijn leger; het Nederlandse Defensiebudget werd opgehoogd met maar liefst 40 procent. PAX gelooft dat enkel deze militarisering ons niet richting vrede gaat bewegen. Serieuze investeringen in vrede zijn minstens even belangrijk. 

Mensenrechten, democratische waarden en diplomatie 

Toenemende bewapening zet internationale relaties namelijk nóg meer onder spanning. De Nederlandse politiek mag de bescherming van mensenrechten, democratische waarden en diplomatie niet uit het oog verliezen, benadrukte Struyk vandaag in Den Haag. Als oudgediende heeft ze de hoogtijdagen van de vredesbeweging, in de jaren ‘80 van de vorige eeuw, van dichtbij meegemaakt en weet ze als geen ander hoe regeringen zich blind kunnen staren op geweld en wapentuig. Opnieuw staan de geopolitieke verhoudingen op scherp: de dreiging van inzet van nucleaire wapens in sinds de Cubacrisis niet meer zo groot geweest als nu. 

Concrete vredesinvesteringen

Het is dus hoog tijd dat Nederland haar verantwoordelijkheid neemt en de broodnodige vredesinvesteringen omarmt. PAX bepleit onder meer de volgende vredesacties:

  • Steun met (Europese) diplomatie en sancties de voorwaarden van de Oekraïense regering voor een einde aan het gewapend conflict met Rusland, ook als dat ons economisch pijn doet.
  • Investeer in de versterking van democratie. Stel bijvoorbeeld een ambassadeur voor democratisering in en steun de antiautoritaire krachten op de Westelijke Balkan.
  • Verdedig het maatschappelijk middenveld waar dat door antidemocratische ontwikkelingen in de knel komt, zoals nu in Palestina, waar Israël kritische ngo’s als Al Haq en Defence for Children Palestine zomaar sluit. 
  • Strijd tegen straffeloosheid in Oekraïne, maar ook elders, zoals in Jemen, waar Nederland in het verleden koploper was. Wordt dat nu weer!
  • Focus op wapenbeheersing: internationale verdragen zijn opgezegd of uitgehold terwijl het essentieel is dat staten met elkaar normen en regels afspreken en contact onderhouden. Ook, of misschien juist, in moeilijke tijden.
  • Zet een serieuze stap richting kernontwapening door Amerikaanse kernwapens op Nederlandse bodem terug te sturen en steun het fonds in oprichting voor slachtoffers van (het testen) van kernwapens.
  • Formuleer (Europese) wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen: pleit ervoor dat bedrijven die zakendoen in conflictgebieden verplicht zijn een conflictanalyse op te stellen.

Ook na de overhandiging van de vredesboodschappen blijft PAX zich hiervoor inzetten. Als vredesorganisatie zullen wij de Nederlandse politiek ter verantwoording blijven roepen. Met steeds hogere Defensie-uitgaven alleen komen we er niet: mensenrechten en democratische waarden moeten áltijd prioriteit blijven. Steun voor deze oproep blijft nodig. Onderteken daarom nu nog de vredesboodschap van PAX en spreek je uit.

Meer weten?

 

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.