Opschorting kernontwapeningsverdrag door Rusland is zorgelijke ontwikkeling

22 februari 2023

De aangekondigde opzegging van het New START-verdrag door de Russische president Poetin is een gevaarlijke en onverantwoorde beslissing. Rusland dreigt expliciet met kernwapens om daarmee onder andere hulp aan Oekraïne te verhinderen, en zo de eigen aanval door te kunnen zetten. Dit maakt opnieuw pijnlijk duidelijk hoe belangrijk kernontwapening is. 

In een toespraak gericht aan de Doema, het Russische parlement, op 21 februari, kondigde president Poetin aan per direct het New START-kernwapenverdrag op te schorten. Dit kernwapenverdrag geldt sinds 2011 en bevat afspraken tussen de Verenigde Staten en de Russische Federatie over strategische (lange afstands-) kernwapens. De opschorting is zeer zorgwekkend. Tegelijk trekt Rusland zich niet direct terug uit het verdrag, dat nog loopt tot 2026. De internationale gemeenschap moet druk op Rusland (en andere kernwapenstaten) blijven uitoefenen om afspraken te blijven maken tot verdere wapenbeheersing.  

INF en Anti Ballistic Missile-verdrag al eerder opgezegd

Deze actie past helaas in een bredere tendens, waarin kernmachten de afgelopen decennia beheersings- en ontwapeningsverdragen opzegden. Eerder werd het INF-verdrag al opgeschort, in 2019, en in 2002 ook al het Anti Ballistic Missile-verdrag. Beide verdragen, die eveneens golden voor zowel Rusland als de VS, werden opgezegd door de VS.  

De Russische president heeft overigens aangegeven dat er overleg blijft over het testen van raketten. Zowel Rusland als de Verenigde Staten zijn al enige tijd bezig hun kernwapenarsenalen te moderniseren. Dat zette de wapenbeheersingsverdragen al langer onder druk.  

Amerikaanse kernwapens in het Brabantse Volkel

Vredesorganisatie PAX volgt al decennia de discussies op het vlak van kernontwapening. Wij dringen er bij de Nederlandse regering op aan om de in Nederland (in het Brabantse Volkel) opgeslagen kernwapens, die eigendom zijn van de Verenigde Staten, zo snel mogelijk terug te sturen.  

Inmiddels hebben 90 staten het anti-kernwapenverdrag ondertekend. Deze landen geven daarmee aan dat de kernwapenstaten moeten stoppen de wereld te gijzelen met massavernietiging.  

Wil je meer weten over kernwapens?

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!