Nederland tegen maatregelen om killer robots te voorkomen

29 maart 2019

Een groeiende groep Europese landen wil concrete maatregelen tegen killer robots. Nederland blijft echter achter.

Op een conferentie bij de VN in Genève over autonome wapens  hebben België, Luxemburg en Ierland voorgesteld om concreet te kijken welke autonome wapens verboden moeten worden. Eerder heeft Oostenrijk samen met Brazilië en Chili een voorstel gedaan voor een verbod. Duitsland en Frankrijk wilden alleen een politieke verklaring over de killer robots. De Nederlandse delegatie steunt echter geen enkele van deze voorstellen. Gezien de groeiende publieke zorgen over autonome wapens en de snelle technologische ontwikkelingen hoopt PAX dat Nederland in augustus, wanneer de volgende bijeenkomst van de VN Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) plaatsvindt, wel concrete maatregelen steunt. 

Bekijk de beklemmende video waarin we uitleggen waarom killer robots gevaarlijk zijn.

Nederland blijft dus achter bij de groeiende groep Europese staten die voor concrete maatregelen zijn. Niet alleen onder Europese staten groeit de steun voor een verbod. In september 2017 nam het Europese parlement een resolutie aan met overgrote meerderheid (82%) die oproept tot een internationaal verbod. Daarnaast heeft de VN Secretaris-Generaal António Guterres gezegd dat deze wapens politiek onacceptabel en moreel verwerpelijk zijn en dat ze internationaal verboden moeten worden. 

Geen daden maar slechts woorden
Lidstaten van de VN Convention on Certain Conventional Weapons, de CCW, komen al sinds 2014  samen om de zorgen over volledig autonome wapens te bespreken. Sinds die tijd zijn staten er echter niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over concrete stappen om de ontwikkeling van autonome wapens. Dit komt onder andere doordat de CCW beslissingen neemt bij consensus, waardoor iedere staat in zijn eentje elke beslissing kan blokkeren. Het gebrek aan vooruitgang in de CCW laat opnieuw zien dat politiek leiderschap nodig is, om te voorkomen dat killer robots worden ontwikkeld.

Killer robots
Killer Robots zijn autonome wapensystemen die doelen kunnen selecteren en aanvallen zonder betekenisvolle menselijke controle. Zulke autonome functies zouden kunnen worden toegepast in verschillende soorten wapensystemen, waaronder tanks, vliegtuigen of schepen. Er zijn serieuze juridische, ethische en veiligheidsbezwaren tegen deze wapens. Het is daarom belangrijk dat er een verbod op deze wapens komt voordat ze daadwerkelijk zijn ontwikkeld. De klok tikt en Nederland zou zonder uitstel haar verantwoordelijkheid moeten nemen en samenwerken met Europese collega’s om een internationaal verbod op deze wapens mogelijk te maken.

Lees ook: Killer Robots – What are they and what are the concerns?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief