Koninklijke onderscheiding voor collega Puco Danilovic

8 juli 2021

Puco Danilovic, projectleider Westelijke Balkan bij PAX, heeft donderdagavond uit handen van de Nederlandse Ambassadeur in Bosnië en Herzegovina, de heer Reinout Vos, een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Puco werd ter gelegenheid van zijn pensionering bij PAX benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Puco Danilovic kwam ruim twintig jaar geleden in dienst van het Interkerkelijke Vredesberaad, nu PAX. Vanaf het moment dat hij hier werkzaam was zette hij zich met groot enthousiasme en deskundigheid in voor de bevordering van vrede en dialoog in voormalig Joegoslavië. Talloze Dutchbatters, landelijke politici, gemeentebesturen en beleidsambtenaren kregen de mogelijkheid om bezoeken te brengen aan het getroffen gebied, en omgekeerd werden er tegenbezoeken georganiseerd aan ons land en werden er bezoeken afgelegd aan de Tweede Kamer en aan rechtbanken.

Verbinder die iedereen serieus neemt

Dion van den Berg, projectleider Europa bij PAX: “Puco kwam als vluchteling 25 jaar geleden met vrouw en twee kleine kinderen in Nederland aan. Hij maakte zich als burger en PAX-medewerker zeer verdienstelijk, in zijn woonplaats Leiden en in Bosnië en op de Balkan. Deze bijzondere eer is hem zéér gegund. Naast het werk voor Srebrenica heeft Puco zich ook via tal van projecten ingezet voor vredeswerk in Kroatië, vooral in de gebieden die het zwaarst getroffen waren tijdens de oorlog, Oost-Slavonië, West-Slavonië en de regio rond Knin en Servië, vooral in de Vojvodina in het noorden en Sandzak in het zuiden van het land. Het kenmerkt hem dat hij met iedereen gemakkelijk communiceert: politici en ambtenaren, jongeren, mensen die zwaar getroffen zijn door de oorlog. Puco is een verbinder pur sang, die iedereen serieus neemt. Hij was dan ook in zijn element in de regionale bijeenkomsten die PAX door de jaren heen ook veel organiseerde.”

Puco Danilovic was ook betrokken bij de totstandkoming van het Srebrenica Memorial Center op de voormalig compound van Dutchbat in Potocari, gericht op de val van de enclave Srebrenica. Met aandacht voor de vele slachtoffers en nabestaanden van de genocide in 1995, maar ook voor de in 1994 en 1995 aanwezige Dutchbatters.

De gemeente Leiden heeft Puco voorgedragen voor de onderscheiding. Zij zeggen daarover dat er veel is bereikt in de aandacht voor de diepe tragedie die in Srebrenica heeft plaatsgevonden en in de doorwerking daarvan, in de ondersteuning van individuen en groepen, in de relaties tussen verschillende groepen en in de aandacht in zowel Bosnië-Herzegovina als in Nederland voor Srebrenica. Hieraan hebben velen bijgedragen maar gesteld mag worden dat zonder de inspanningen en humaniteit van Zeljko – Puco Danilovic dit zo niet was gelukt.

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief