Kolonistengeweld ondersteund door Israëlische staat 

Beeld: Itai Ron/ANP/Middle East Images/ABACAPRESS.COM

23 april 2024

Terwijl de aandacht op Gaza is gericht, escaleren het kolonistengeweld en de schendingen van mensenrechten op de Westelijke Jordaanoever. Decennia van straffeloosheid en steun van het Israëlische leger dragen hieraan bij, met minimale actie van de VS en EU-landen. Sinds 7 oktober 2023 trekt er een golf van geweld door kolonisten tegen Palestijnen, actief gestimuleerd door de Israëlische regering. Met beperkte internationale druk heeft Israël vrij spel op de Westelijke Jordaanoever. PAX dringt aan op sancties van de Nederlandse regering tegen zowel gewelddadige kolonisten als verantwoordelijke ministers. 

In totaal wonen er nu zo’n 700.000 kolonisten illegaal op Palestijns grondgebied. Een aantal dat jaar in jaar uit alleen maar groeit en naar verwachting ook zal blijven groeien nu er recent weer uitbreidingen van nederzettingen zijn aangekondigd. Palestijnse families worden al tientallen jaren uit hun huizen en van hun land verdreven. Maar na de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023 is er een exponentiële toename van geweld te zien op de Westelijke Jordaanoever. Ongeveer 460 Palestijnen zijn gedood, 7 gemeenschappen zijn volledig verdreven en 20 gemeenschappen gedeeltelijk. Volgens een recent verschenen onderzoek van Human Rights Watch hebben Israëlische kolonisten Palestijnen aangevallen, gemarteld en seksueel misbruikt, hun eigendommen en vee gestolen, en gedreigd hen te vermoorden als ze niet zouden vertrekken en huizen en scholen vernietigd.  

Verheerlijking van geweld 

Het Israëlische leger begeleidt en ondersteunt kolonisten in veel gevallen bij het verdrijven van Palestijnen uit hun huizen en de verdere bezetting van het gebied. Een aantal ministers is zélf kolonist. De bekendste is de omstreden minister van nationale veiligheid Ben-Gvir. Hij verheerlijkt openlijk het geweld tegen de Palestijnse bevolking en na 7 oktober deelde hij zelfs wapens uit aan militante kolonisten. De kolonisten zijn een invloedrijke, vrijwel oncontroleerbare macht geworden, die hun gang kunnen gaan en ondertussen op bescherming van het leger kunnen rekenen. De Palestijnse bevolking staat vaak machteloos in de rechtbank door discriminerende wetten. Het leger en de staat steunen actief kolonisten, waardoor de hoop op gerechtigheid en mensenrechten rust op de internationale gemeenschap. 

Push- en pull-strategie 

Mounir Marjieh van het Communication Action Center, een Palestijnse partner van PAX, beschrijft het stimuleren van het illegale nederzettingenbeleid van Israël als een ‘push- en pull-strategie’. Hierbij worden Palestijnen enerzijds met geweld uit hun huizen verdreven (push), terwijl anderzijds de omstandigheden voor kolonisten aantrekkelijk worden gemaakt om te gaan wonen op bezet Palestijns grondgebied (pull). Een voorbeeld hiervan is het verlenen van subsidies aan kolonisten die op de Westelijke Jordaanoever gaan wonen, waardoor het financieel aantrekkelijker wordt. 

Internationaal recht en mensenrechten moeten onze leidraad zijn. De Nederlandse regering neemt tot nu toe slechts kleine stappen, hoewel ze de bevordering van de internationale rechtsorde als doel heeft. Er zijn veroordelingen uitgesproken en het kabinet steunt sinds kort EU-sancties tegen enkele gewelddadige kolonisten. Maar dit is niet genoeg om de expansie van nederzettingen en het geweld van het Israëlische leger en de kolonisten te stoppen. Nederland moet krachtiger optreden tegen kolonisten – inclusief verantwoordelijke Israëlische ministers – en tegen de krijgsmacht die Palestijnse gemeenschappen verdrijft van hun land. 

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!