Kamer moet doorpakken met wet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen

Beeld: Sven Torfinn

1 november 2022

Vandaag dienen de ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, SP en VOLT de initiatiefwet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen in bij de Tweede Kamer. Deze wet is een belangrijke stap vooruit. De wet verplicht bedrijven verplicht om te ondernemen met respect voor mens, milieu, klimaat en misstanden in hun wereldwijde ketens te voorkomen. Aan de basis van de wetgeving liggen de al langer geldende internationale standaarden voor bedrijfsleven en mensenrechten: de UN Guiding Principles (UNGP’s) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Volgens deze standaarden moeten bedrijven mogelijke en daadwerkelijke schendingen in hun ketens in kaart brengen, voorkomen of aanpakken. Ook moeten bedrijven die mensenrechtenschendingen of milieuschade veroorzaken of eraan bijdragen, herstel bieden aan slachtoffers.

Betrokken bij ernstige mensenrechtenschendingen

PAX werkt in onder andere Zuid-Soedan en Colombia met slachtoffers van geweld en ernstige mensenrechtenschendingen waar bedrijven aan hebben bijgedragen. In conflictgebieden spelen bedrijven vaak een negatieve rol: hun activiteiten kunnen bestaande conflicten verergeren of zelfs nieuwe conflicten veroorzaken. Zo lopen bedrijven een hoog risico om betrokken te raken bij zeer ernstige mensenrechtenschendingen en zelfs oorlogsmisdaden. Wetgeving die bedrijven verplicht om mensenrechten te respecteren en slachtoffers herstel te bieden kan een groot verschil maken.

Wetgeving voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

PAX roept de Tweede Kamer op om nu door te pakken en de wet spoedig te behandelen. Zo kan Nederland ook op Europees niveau een belangrijke bijdrage leveren aan goede regels voor verantwoord ondernemen. Daarnaast roept PAX beleidsmakers in Nederland én de EU op om ervoor te zorgen dat wetgeving op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen de extra hoge risico’s van bedrijfsactiviteiten in conflictgebieden erkent en adresseert, door ervoor te zorgen dat bedrijven in deze gebieden actief zijn extra maatregelen nemen, als ook het humanitair oorlogsrecht respecteren. 

Verder lezen

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.