Internationale organisaties: stop wapenhandel Israël en militante Palestijnse groepen 

Beeld: Haitham Imad/EPA/ANP

25 januari 2024

Samen met internationale hulp- en mensenrechtenorganisaties, zoals Oxfam en Amnesty International doen we een oproep aan alle lidstaten van de VN om de crisis in Gaza te stoppen en verdere humanitaire catastrofe en verlies van burgerlevens te voorkomen. Wij roepen alle staten op om onmiddellijk de overdracht van wapens, onderdelen en munitie aan Israël en Palestijnse gewapende groepen stop te zetten zolang er een risico bestaat dat ze worden gebruikt voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht of de mensenrechten. 

Het bombardement en de belegering door Israël beroven de burgerbevolking van de basisbehoeften om te overleven en maken Gaza onbewoonbaar. Vandaag staat de burgerbevolking in Gaza voor een humanitaire crisis van ongekende ernst en omvang. 

Bovendien hebben aanvallen door Palestijnse gewapende groepen ongeveer 1.200 mensen gedood en honderden Israëlische en buitenlandse gijzelaars, waaronder kinderen, genomen. Ze houden meer dan 130 gijzelaars vast binnen Gaza. Gewapende groepen in Gaza blijven lukraak raketten afvuren op bevolkingscentra in Israël, wat het leven van burgers verstoort en bedreigt, en schendingen van het internationaal humanitair recht zijn. Gijzelneming en lukrake aanvallen moeten onmiddellijk stoppen. 

Humanitaire organisaties, mensenrechtenorganisaties, functionarissen van de Verenigde Naties en meer dan 153 lidstaten hebben opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Desondanks blijft Israël explosieve wapens en munitie gebruiken in dichtbevolkte gebieden, met enorme humanitaire gevolgen voor de bevolking van Gaza. Verschillende wereldleiders hebben de Israëlische regering opgeroepen om het aantal burgerslachtoffers te verminderen. maar de militaire operaties van Israël in Gaza blijven mensen doden op ongekende niveaus, volgens recente verklaringen van de secretaris-generaal van de VN.  

Lidstaten hebben de wettelijke verantwoordelijkheid om alle mogelijke middelen te gebruiken om betere bescherming van burgers en naleving van het internationaal humanitair recht te bevorderen. Gaza’s resterende levenslijn – een internationaal gefinancierde humanitaire hulprespons – is verlamd door de intensiteit van de vijandelijkheden, waaronder het beschieten van hulpkonvooien, herhaaldelijke communicatiestoringen, beschadigde wegen en een stop op alle bevoorrading naar het gebied. 

Gaza is vandaag de dag de gevaarlijkste plek om een kind, een journalist en een hulpverlener te zijn. Ziekenhuizen en scholen mogen nooit slagvelden worden. Deze omstandigheden hebben geleid tot een situatie van absolute wanhoop in Gaza, waardoor hoge hulpfunctionarissen hebben verklaard dat er geen voorwaarden meer zijn voor een zinvolle humanitaire respons in Gaza. Dit zal niet veranderen totdat de belegering, het bombardement en het gevecht eindigen. De Verenigde Naties beschreven de humanitaire toegang in januari tot nu toe onlangs als een “aanzienlijke verslechtering.” Israëlische strijdkrachten hebben herhaaldelijk toestemming geweigerd voor hulpkonvooien om gebieden ten noorden van Wadi Gaza te bereiken waar mensen het grootste risico lopen op honger.

In de afgelopen weken zijn hoge Israëlische functionarissen begonnen met het oproepen tot de deportatie van Palestijnse burgers uit Gaza. De gedwongen verplaatsing binnen Gaza en de deportatie van een deel van de bevolking over grenzen, zonder enige garantie van terugkeer, zou een ernstige schending van het internationaal recht vormen en neerkomen op een misdrijf.

Wij eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren

Wij eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren en roepen alle staten op om het leveren van wapens die kunnen worden gebruikt voor schendingen van het internationaal humanitair en mensenrechtenrecht stop te zetten. De Veiligheidsraad van de VN moet zijn verantwoordelijkheid nakomen om wereldvrede en -veiligheid te handhaven door maatregelen aan te nemen om per direct te zorgen dat er geen wapens meer geleverd worden aan de regering van Israël en Palestijnse gewapende groepen om het risico te voorkomen dat deze worden gebruikt bij de uitvoering van internationale misdaden.

Alle staten hebben de plicht om misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen en de naleving van normen die burgers beschermen te bevorderen. De internationale gemeenschap is al lang verplicht om aan deze toezeggingen te voldoen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief