Helft Nederlandse bevolking: apartheid in Israël en de bezette Palestijnse gebieden

Beeld: activestills.org

13 juni 2022

51% van de Nederlandse bevolking vindt dat er sprake is van apartheid in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Dat blijkt uit een onderzoek dat I&O Research uitvoerde in opdracht van vredesorganisatie PAX. Slechts zes procent is het daarmee oneens. Het onderzoek toont ook aan dat de meeste Nederlanders Israël en Hamas verantwoordelijk houden voor het voortduren van het conflict, tegen de bouw en uitbreiding van illegale Israëlische nederzettingen zijn én van de overheid verwachten daarop te handelen.

“Het is de eerste keer dat op deze manier in kaart wordt gebracht hoe Nederlanders naar de situatie in Israël en de bezette Palestijnse gebieden kijken. Ondanks het feit dat veel mensen beperkt bekend zijn met de situatie zijn de resultaten opvallend, omdat blijkt dat er een grote afstand is tussen het beleid van de regering en de opvattingen van een doorsnee van de Nederlandse bevolking: Nederlanders willen, volgens de peiling, dat de regering zich sterker uitspreekt over mensenrechtenschendingen”, aldus Anna Timmerman, algemeen directeur van PAX.

Apartheid in Israël en Palestijnse gebieden

De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat de helft van de Nederlandse bevolking (51%) vindt dat er sprake is van apartheid in Israël en de bezette Palestijnse gebieden, in tegenstelling tot zes procent die vindt dat dat niet het geval is. Een groter percentage van 61% houdt Israël volledig of grotendeels verantwoordelijk voor het voortduren van het conflict.  Ook Hamas wordt door zestig procent gezien als één van de verantwoordelijke partijen. Anna Timmerman: “Wat hier opvalt is dat met name jongeren de verantwoordelijkheid in een grotere mate bij Israël leggen. Vaker dan Hamas en de Palestijnse Autoriteit.” Tenslotte vinden de meesten dat Israël moet stoppen met het bouwen en uitbreiden van nederzettingen: 56% is het daar mee eens, tegenover slechts 6% oneens.

Sloop Palestijnse woningen in Oost-Jeruzalem

Overheid moet zich harder uitspreken

Naast de stellingen over verantwoordelijkheid en apartheid is de respondenten ook gevraagd naar hun opvattingen over het Nederlandse overheidsbeleid ten opzichte van Israël en Palestina. Daaruit blijkt ook dat veel Nederlanders een andere houding wensen te zien van de regering: een meerderheid (resp. 54% en 57%) vindt dat de overheid zich harder moet uitspreken over mensenrechtenschendingen door Israël en Hamas, tegenover een klein percentage (resp. 11% en 8%) dat het daarmee oneens is. Ook vindt 38% van de Nederlanders dat de overheid Israël sancties moet opleggen als het doorgaat met het bouwen en uitbreiden van nederzettingen – een percentage dat toeneemt tot 44% wanneer in de vraagstelling expliciet wordt gewezen op het feit dat de nederzettingen illegaal zijn volgens internationaal recht. Achttien procent is het daarmee oneens. Tenslotte vindt 40% van de Nederlanders dat Nederland de samenwerking met Israëlische wapenfabrikanten moet stoppen. In tegenstelling tot 15% die het daar niet mee eens is.

 

Respectievelijk 54% en 57% vindt dat de overheid zich harder moet uitspreken over mensenrechtenschendingen door Israël en Hamas.

 

De resultaten wijzen erop dat het regeringsbeleid achter lijkt te lopen bij de opvattingen van de bevolking. Zo vindt de helft van de Nederlanders dat er sprake is van apartheid en wensen ze dat de regering meer doet om mensenrechtenschendingen en illegale nederzettingen in het gebied tegen te gaan. PAX bepleit in het licht van deze resultaten meer actie en een actueler standpunt van de Nederlandse regering.

Bekijk hier het rapport van I&O Research – Opinieonderzoek Israël-Palestina

PAX werkt sinds de jaren ‘90 in Israël en Palestina. We streven samen met lokale vredesactivisten naar een einde aan de illegale bezetting van de Palestijnse gebieden en de voortdurende mensenrechtenschendingen in het gebied. Ook zetten we ons in tegen de betrokkenheid bij de nederzettingeneconomie van Nederlandse overheidsinstanties, bedrijven en financiële instellingen. Meer over het werk van Pax in Israël en Palestina vind je op deze pagina.

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.