Grote zorgen over Europese vredesfaciliteit

22 maart 2021

Alle EU-lidstaten hebben vandaag ingestemd met de nieuwe Europese vredesfaciliteit (EPF), een fonds van ruim 5 miljard euro dat zal worden gebruikt voor de financiering van militaire trainings- en bewapeningsmissies wereldwijd. Voor het eerst omvatten deze missies ook de levering van dodelijke wapens. PAX maakt zich grote zorgen over het feit dat het fonds bestaande conflicten kan verergeren en geen onderliggende oorzaken van conflict aanpakt.

Anna Timmerman, directeur van PAX: “Vandaag markeert een zorgwekkend moment voor de Europese Unie. Er zijn ernstige risico’s verbonden aan het opleiden en bewapenen van veiligheidstroepen in conflictgebieden. Als organisatie die werkt met mensen die getroffen zijn door conflicten over de hele wereld, zien we hoe deze activiteiten juist conflicten laten escaleren en ook kunnen leiden tot aanvallen op burgers. De EU en haar lidstaten moeten dringend maatregelen nemen om deze risico’s te beperken.”

Bescherming van burgers moet prioriteit zijn

Het proces rond de voorwaarden van het EPF is zeer ondoorzichtig geweest, met beperkte mogelijkheden voor het maatschappelijk middenveld om het voorstel te analyseren. De EU moet prioriteit geven aan de bescherming van burgers, de inbreng van het maatschappelijk middenveld serieus nemen en maatregelen nemen om de risico ‘s van het Europees vredesfonds te verminderen.

Rosie Ball, EU Advocacy Advisor bij PAX: “Het trainen en uitrusten van buitenlandse veiligheidstroepen is een gevaarlijke exercitie. Hoewel sommige EU-lidstaten maatregelen hebben genomen om de risico’s van het EPF te beperken, maken we ons nog steeds grote zorgen over de schade die het fonds zou kunnen aanrichten en de vredesopbouw, bemiddeling en mensenrechtenwerkzaamheden van de EU juist zou kunnen ondermijnen.”

PAX vraagt de EU stappen te ondernemen om risico’s op escalatie van conflicten te verminderen, in contact te treden met het maatschappelijk middenveld en in de toekomst effectief te reageren op alle beschuldigingen van misbruik in verband met het EPF. Als het Europese vredesfonds zijn naam wil waarmaken, mag het burgers niet schaden of conflicten verergeren.

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!