Goed nieuws uit Geneve!

14 april 2016

Goed nieuws uit Geneve! Veertien landen roepen inmiddels op tot een verbod op autonome wapens, ook wel killer robots genoemd. Dit, samen met de groeiende groep landen die hun zorgen uiten, de roep uit verschillende delen van de samenleving (waaronder wetenschappers, nobelprijswinnaars en religieuze leiders) en de morele verontwaardiging, maakt een verbod op deze wapens bijna onvermijdelijk.

Door Daan Kayser

Deze week bespreken staten het onderwerp van autonome wapens bij de VN in Geneve. De gesprekken vinden plaats bij de Conventie voor Conventionele Wapens (CCW), een internationaal forum, waar staten beslissen welke wapens en manier van oorlogvoering acceptabel zijn. Na de informele discussies in 2014 en 2015, is dit de derde keer dat staten het over dit onderwerp hebben. De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn, zijn onder andere de huidige ontwikkelingen, ethische aspecten en het internationaal humanitair recht. Ook al is er geen overeenstemming over de exacte definitie van autonome wapens, er is wel een groeiende consensus dat er altijd betekenisvolle menselijke controle moet zijn over de inzet van dodelijk geweld. Miriam Struyk van PAX zei in haar openingsstatement aan de CCW: “Dodelijke autonome wapensystemen zijn een game changer: wij stellen onszelf vragen die eerdere generaties niet hadden kunnen bedenken. Maar wij, hier bij de CCW, moeten ons zelf wel deze vragen stellen en met de antwoorden komen … We moeten nu handelen, zodat we niet het risico lopen om de mens uit de beslissingsloop te halen en daarmee de menselijkheid.”

PAX sprak ook bij een side-event over wapen reviews (ook bekend als artikel 36). Onze boodschap: Wapen reviews zullen het probleem van autonome wapens niet oplossen. Deze reviews zijn een belangrijk mechanisme, maar ze zijn op dit moment niet effectief. Er is maar een klein aantal landen dat ze uitvoert en in het verleden zijn wapens die onnodig burgerleed veroorzaken, zoals landmijnen en clustermunitie, de reviews gepasseerd. Dus het is belangrijk om dit mechanisme te versterken, maar dit gaat het urgente probleem van autonome wapens niet oplossen. We moeten nu handelen, voor de geest uit de fles is.

2016 zal een belangrijk jaren worden voor dit onderwerp, omdat staten in december zullen beslissen hoe met dit onderwerp verder te gaan. PAX roept staten op om een Groep van Gouvernementele Experts op te stellen met een onderhandelings mandaat voor een verbod. PAX heeft vele juridische, operationele en veiligheidsbezwaren, maar het overkoepelende bezwaar is ethisch van aard. We moeten machines geen keuzes laten maken over leven en dood. Machines begrijpen de waarde van het leven niet en het verreikende besluit om te doden kan niet gereduceerd worden tot een algoritme.

Meer weten? Kijk op stopkillerrbots.nl

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!