Een kritische blik op Nature-based solutions

28 februari 2024

De Milieuassemblee van de Verenigde Naties (UNEA) is het hoogste besluitvormingsorgaan rond milieu waarvan alle leden van de Verenigde Naties deel zijn en komt deze week bijeen in Kenia.

In de aanloop daarnaartoe keken PAX-medewerkers Elise Wolters en Marie Schellens kritisch naar het gebruik van Naturebased solutions en vergelijkbare benaderingen om de schadelijke gevolgen van oorlog op het milieu kunnen verzachten. Hun bevinden zijn te lezen in nummer 48 van de Perspectives-serie van het UN Environment Programme.

Hoewel het gebruik van Nature–based solutions door velen wordt bepleit, kleven er ook duidelijke risico’s aan. Denk aan van het omzeilen van koolstofemissiereducties door koolstofcompensatie, landroof, greenwashing, mensenrechtenschendingen, gemilitariseerd natuurbehoud en onvoldoende aandacht voor rechtvaardigheid.

PAX benadrukt het belang van het uitbreiden van Nature-based solutions naar kwetsbare contexten, op voorwaarde dat strikte normen en richtlijnen worden gehanteerd. Tegelijk mogen nature-based solutions niet risicomijdend zijn en moet er juist geïnvesteerd worden in die gemeenschappen die het het hardst nodig hebben.

De belangrijkste lessen zijn gebaseerd op vier projecten voor milieu/vredesopbouw waarbij PAX en haar partners betrokken waren.

Lees de complete publicatie:

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!