Twee voorzitters van defensiecommissies in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben in een brief onder meer geïnformeerd naar de kosten van opslag van B61 kernwapens (foto) op vliegbase
Twee voorzitters van defensiecommissies in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben in een brief onder meer geïnformeerd naar de kosten van opslag van B61 kernwapens (foto) op vliegbase

Voorstel VS: plaats kernwapens in Oost-Europa 

Twee voorzitters van defensiecommissies in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben in een brief onder meer geïnformeerd naar de kosten van opslag van B61 kernwapens (foto) op vliegbase
05 februari 2015 |

Twee voorzitters van defensiecommissies in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben in een brief geïnformeerd naar de mogelijkheden om kernwapens in Oost-Europa te plaatsen. PAX is hierover zeer bezorgd en dringt er bij de Nederlandse regering op aan de VS te laten weten dat dit onacceptabel is.

In de brief van 22 januari informeren de voorzitters van de twee defensiecommissies in het Amerikaanse congres naar de mogelijkheden om kernwapens in Oost-Europa te plaatsen en vragen zij hiervoor ruimte te reserveren in de defensiebegroting. PAX is geschrokken van en bezorgd over dit voorstel, dat een vorm is van nucleaire escalatie die het risico op een nieuwe wapenwedloop met zich meebrengt. Het voorstel is onverantwoord en onnodig: er zijn voldoende mogelijkheden om zonder kernwapenwedloop een gepast antwoord te bieden op de oplopende spanningen met Rusland. Bovendien gaat een voorstel om de rol van kernwapens te vergroten recht in tegen de wens van de meerderheid van de wereldbevolking. Eind vorig jaar bevestigden 155 VN-lidstaten dat kernwapens onder geen enkele omstandigheid mogen worden gebruikt.Onacceptabel

PAX heeft er bij de buitenlandwoordvoerders van de Tweede Kamerfracties op aangedrongen om vandaag, tijdens het Algemeen Overleg Buitenlandse Zaken, de Nederlandse regering te vragen om een reactie op het voorstel van de Amerikaanse defensiecommissie. Het is nu meer dan ooit nodig om nucleaire escalatie te voorkomen. Er mag dan niet worden getornd aan de afspraak om in nieuwe NAVO-lidstaten geen kernwapens te plaatsen. Daarnaast zou het goed zijn als minister Koenders volgende week tijdens de vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen andere lidstaten oproept een helder signaal af te geven richting de VS dat plaatsing van kernwapens in Oost-Europa onacceptabel is.Verbod

De brief is het zoveelste bewijs dat zolang er kernwapens bestaan, zij als dreigement zullen worden gebruikt. De enige manier om deze dreiging te stoppen, is om deze massavernietigingswapens voor eens en voor altijd te verbieden.Heb jij al getekend voor een verbod op kernwapens? 


Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen