Alle ogen op Soedan

Beeld: Ebrahim Hamid/AFP/ANP

15 april 2024

Op 15 april 2024 herdachten we het begin van de oorlog in Soedan. Als PAX betuigen we onze solidariteit met het Soedanese volk dat deze oorlog niet heeft gewild en niet is begonnen.

Een jaar geleden brak er oorlog uit tussen de Sudanese Armed Forces (SAF) and the Rapid Support Forces (RSF); twee partijen die beide deel uitmaken van de Soedanese veiligheidsstructuur. De oorlog was een uitbarsting van spanningen tussen beide groeperingen over onder andere hun rol in Soedan en hun economische belangen. Zowel de SAF als de RSF kennen een geschiedenis van extreme mensenrechtenschendingen die tot op de dag van vandaag voortduren.

18 miljoen mensen in hongersnood

Op dit moment verkeren bijna 18 miljoen mensen in Soedan in acute hongersnood – ongeveer evenveel als het totale aantal inwoners van Nederland. Het frustreren van hulp en het gebruik van honger als oorlogswapen zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. Ook worden hulpverleners, mensenrechtenactivisten, journalisten en vrouwenactivisten lastiggevallen en aangevallen. De bevolking van Soedan gaat gebukt onder conflictgerelateerd seksueel geweld, mensenhandel, verdwijningen, buitengerechtelijke executies, plunderingen en bombardementen in bevolkt gebied. Dit alles ondanks de verklaarde inzet van SAF en RSF voor de bescherming van burgers in de Jeddah Verklaring die zij op 11 mei 2023 ondertekenden.

Langdurige en flexibele steun

Vandaag organiseren Frankrijk, Duitsland en de Europese Unie een internationale humanitaire conferentie in Parijs om fondsen te werven voor de schrijnende behoeften van de Soedanese bevolking. PAX roept alle landen, inclusief Nederland, op om gul te doneren. Maar geld alleen is niet voldoende. Het is ook belangrijk om druk uit te oefenen op de partijen die de hulp tegenhouden en degenen die honger als oorlogswapen inzetten, te vervolgen en te straffen. Verder moet er meer langdurige en flexibele steun worden verleend aan de Soedanese hulpverleners aan het front, zoals de Emergency Response Rooms (ERR’s), die een belangrijke rol spelen in de humanitaire hulpverlening en de bescherming van gemeenschappen. Het zijn deze jonge mannen en vrouwen aan het front, samen met andere grassroot vredes- en gemeenschapsbeschermingsinitiatieven, die de hoop van Soedan zijn. Het is essentieel dat extra financiering en bescherming beschikbaar komen om hen te ondersteunen en te beschermen.

De internationale gemeenschap moet haar rol pakken

Daarnaast moet de internationale gemeenschap druk uitoefenen op de internationale partijen die het conflict steunen. Wapenleveranties, financiële en andere steun maken deze partijen medeplichtig aan misdaden die in Soedan worden begaan en de oorlog verlengen. Dit moet worden onderzocht en er moet gepaste actie op ondernomen. De internationale gemeenschap moet haar – op belangen gebaseerde – verdeeldheid overwinnen en komen tot een gezamenlijke strategie voor een inclusief vredesproces dat Soedan terugbrengt naar de civiele, democratische staatsvorm, die de Soedanese bevolking in 2019 bewerkstelligde na jaren van protest.

De instabiliteit van de Hoorn van Afrika in bredere zin vormt een bedreiging voor de regionale en internationale veiligheid in het algemeen, die helaas onvoldoende aandacht krijgt. Alleen al het risico op verdere destabilisering van de regio zou voldoende reden moeten zijn om prioriteit te geven aan vrede en stabiliteit in Soedan.

Steun ons werk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt! 

Toon je solidariteit door de video te delen op sociale media:

Of gebruik een van onderstaande buttons om dit bericht te delen:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief