Lid Raad van Toezicht

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. Al 75 jaar werken we, samen met lokale partners, wereldwijd in conflictgebieden om burgers te beschermen. Tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend conflict en het opbouwen van inclusieve vrede. Vind jij ook dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving? Kom bij ons werken!

De roep om vrede is deze dagen sterker dan ooit. Met verbijstering kijken we naar een wereld waarin oorlog en geweld dichterbij lijken dan ooit tevoren. Tegelijk weten we van zoveel conflicten die het nieuws niet halen, maar die voor onvoorstelbaar veel mensen desastreus zijn.

Dit brengt dringende vragen met zich mee aan een organisatie die bij wil dragen aan inclusieve vrede. Ook de oplopende polarisatie in Nederland stelt uitdagende vragen aan PAX. Daarbij horen ook uitdagingen aan de organisatie die hier snel en effectief op in moet blijven spelen. Dit vraagt om lef, om gedegen kennis, denkkracht en een steeds weer terug naar de bron van medemenselijkheid en internationaal recht. 

PAX is per direct op zoek naar

Lid Raad van Toezicht (2x)

De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudende orgaan van PAX en de werkgever van het bestuur van PAX. De RvT houdt toezicht op en adviseert over het realiseren van de missie, het doel en het maatschappelijk effect van PAX. Omdat PAX voortkomt uit het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en de Vereniging Pax Christi Nederland (Pax Christi) wordt één (van de zes) leden voorgedragen door het IKV-bestuur en de Pax Christi Ledenraad gezamenlijk.

Wat vragen wij?

Voor de Raad van Toezicht zoekt PAX twee nieuwe leden waarvan:

 • één met een academische achtergrond met het vermogen om een brug te slaan tussen de wetenschap en de praktijk van vrede en conflict;
 • één met een gedegen achtergrond in bedrijfskunde en organisatie ontwikkeling en met kennis en ervaring in complexe organisaties met een maatschappelijke opdracht.

De kandidaten hebben allen:

 • Affiniteit met de missie en het werk van PAX;
 • Ervaring met bestuurlijke processen in een toezichthoudende of bestuurlijke rol;
 • Een onafhankelijke instelling, zonder zakelijk of financieel belang in PAX en vrij van last en ruggenspraak.

De volgende kwaliteiten dienen in elk geval aanwezig te zijn in de hele Raad van Toezicht:

 • Het vermogen om maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot PAX te duiden;
 • Kennis van religie en diversiteit;
 • Mee kunnen denken over de achterban van PAX in een snel veranderende wereld;
 • Kennis van processen van beleids- en besluitvorming van internationale samenwerking en buitenlands beleid;
 • Het vermogen om de positie van PAX binnen een netwerk van relevante (overheids-, maatschappelijke en private) organisaties te duiden en hierover te adviseren;
 • Kennis van en ervaring met mvo en samenwerking tussen profit & non-profit organisaties;
 • Kennis van en ervaring met fondsenwerving voor goede doelen;
 • Kennis hebben van de  rol van kerken in binnen en buitenland en de geschiedenis van de vredesbeweging in Nederland(se kerken).

Tijdsbesteding en kostenvergoeding

 • De functie vraagt een tijdbesteding van minimaal 6 avondvergaderingen per jaar exclusief voorbereidingstijd;
 • Het toezichthouderschap is een onbezoldigde functie;
 • Reiskosten o.b.v. 2e klasse en overige onkosten worden vergoed tegen daadwerkelijk gemaakte kosten.

Procedure

Voor meer informatie over PAX, zie: missie en organisatie & jaarverslag 2022.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Esther van der Munnik, Teamleider HR, Secretariaat, Facilitair en ICT, via vandermunnik@paxforpeace.nl

Je cv en motivatiebrief t.a.v. Esther van der Munnik ontvangen wij graag uiterlijk zondag 19 november uitsluitend via werving@paxforpeace.nl.  

Bij PAX zoeken we gemotiveerde collega’s met passie en lef, om samen een diverse, inclusieve en authentieke werkomgeving te bouwen. Vink je niet ieder hokje aan? We moedigen je tóch aan om te solliciteren, want wie weet zijn wij een goede match samen!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.