IKV en Pax Christi

PAX is opgericht vanuit de organisaties Pax Christi en IKV: vanaf de jaren ’60 dé boegbeelden van de vredesbeweging in Nederland. Sinds 2006 werken zij samen in één vredesorganisatie, sinds 2014 onder de naam PAX.

PAX is vandaag de dag één organisatie. Onafhankelijk van politieke belangen, gesteund door een brede groep betrokken burgers en maatschappelijke organisaties. Het IKV Bestuur en de Pax Christi Ledenraad bewaken de missie van PAX, gebaseerd op twee centrale waarden:

  • menselijke waardigheid;
  • solidariteit met vredesactivisten en slachtoffers van oorlogsgeweld.

Pax Christi

Pax Christi ontstaat op initiatief van Franse burgers in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Op 5 mei 1948 wordt de Nederlandse afdeling van Pax Christi opgericht in Utrecht. Het is een beweging met wortels in de Rooms-Katholieke kerk, bezield met één gedachte: nooit meer oorlog.

Interkerkelijk Vredesberaad

De Stichting Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) is in 1966 opgericht door negen kerkgenootschappen, met als opdracht de problemen rond oorlog en vrede te bestuderen en te zoeken naar wegen om vrede te stimuleren. 
 

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.