Foto Wim Zwijnenburg
Foto Wim Zwijnenburg

Conflict & Milieu 

Foto Wim Zwijnenburg
PAX onderzoekt de impact van huidige conflicten op het milieu, en bouwt aan oplossingen met als doel de publieke gezondheids- en milieurisico’s voor burgers te beperken.

Vredesorganisatie PAX brengt de milieu-impact van conflicten in kaart. De documentatie van milieurisico’s in zowel conflict als post-conflict gebieden is vaak minimaal vanwege de veiligheidsrisico’s die daar aan vastkleven. Niet geëxplodeerde bommen, explosieve overblijfselen, radioactieve straling en aanvallen op industriegebieden waar giftige stoffen worden gebruikt en opgeslagen vormen risico’s voor gemeenschappen, tot lang nadat conflicten zijn bedaard. Recente voorbeelden van deze problematiek zijn de giftige overblijfselen van geïmproviseerde olieraffinaderijen, en de gevolgen voor het milieu van de strijd tegen de Islamitische Staat in Irak.  

Onderzoek

In 2012 heeft PAX, in samenwerking met de International Coalition to Ban Uranium Weapons (ICBUW), het Toxic Remnants of War Network gelanceerd. Dit is een groep van maatschappelijke organisaties die werken aan conflict, ontwapening en milieu problematiek. Het netwerk werkt samen met staten, humanitaire organisaties en juridische experts om oplossingen voor conflict vervuiling te verbeteren, en het internationaal recht en beleid voor de bescherming van conflict in milieu te versterken. Toxic Remnants of War functioneert ook als een onderzoekshub, waarin data over de  negatieve impact van oorlog, militaire operaties en munitie op het milieu en de publieke gezondheid in kaart wordt gebracht. Op basis daarvan worden de mogelijke oplossingen geanalyseerd.

Het onderzoeken van milieuproblemen en het vergroten van de zichtbaarheid/bewustheid van milieurisico’s tijdens conflicten, kan bijdragen aan het werk van eerste hulp brigades en de lokale bevolking in (post-)conflict gebieden. Met betere achtergrondkennis kunnen de risico’s op gezondheidsschade worden verlaagd en het verontreinigde milieu sneller worden hersteld. PAX werkt actief samen met humanitaire en VN-organisaties om dergelijke problematiek te adresseren.

Verbeterde toegang tot informatie kan ook de bredere psychosociale zorgen verlichten. Burgers zijn vaak onwetend wat betreft de veranderingen in hun milieu en de mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De consequentie hiervan, gezondheidsproblemen, kunnen daarom moeilijk verklaard worden en een gevoel van machteloosheid creëren. Informatie over de beschadigde milieu kan antwoord geven op onzekerheden en bovenal aansporen tot constructief handelen van de lokale bevolking.

Helderheid en informatie kan dit alles tegengaan. Bovendien kan informatie over specifieke milieurisico’s gedragsverandering onder strijdende partijen aanmoedigen, wat de schade voor de lokale gemeenschappen beperkt. Ten slotte kan data van milieu assessments op langere termijn gebruikt worden voor schoonmaakacties.

Voor het werk op Conflict & Milieu heeft PAX de UNEP/OCHA ‘Green Star Award’ gewonnen in September 2017.

Samen met haar partners, publiceert PAX jaarlijks een statement op de United Nations’ (UN) International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict.

Statement 2017
Statement 2016
Statement 2015

Contact

Wim Zwijnenburg, Programma Leider Humanitaire Ontwapening, zwijnenburg(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl


Activiteiten & Resultaten

3336_pax-scorched-earth-and-charred-lives-700.jpg

Rapport: Scorched earth and charred lives

De professionele productie van olie in Syrië is sinds de revolutie tegen president Assad in 2011 erg gedaald. Als gevolgd hiervan zijn burgers gestart met het zelf produceren van olie in geïmproviseerde olieraffinaderijen. Hier produceren ze verschillende olieproducten uit ruwe olie. Deze werkzaamheden hebben echter een hoge tol, aangezien de medewerkers - waaronder een alarmerend hoog aantal weeskinderen - blootgesteld worden aan hoge doses van zeer giftige verbindingen. Lees het rapport hier.

4121_living-under-a-black-sky-cover.png

Rapport: Living under a black sky

‘Living under a black sky’ onderzoekt de verschillende manieren waarop oorlog in Irak giftige overblijfselen achterlaat, die mogelijk acute en chronische gezondheidsrisico's voor burgers vormen. Het rapport werd gepresenteerd aan het VN-Milieuprogramma, en het geeft verschillende aanbevelingen voor het inspelen op de milieugerelateerde gezondheidsrisico's van oorlog.

In a state of uncertainty

Het onderzoeksrapport ‘In a state of uncertainty’ geeft een overzicht van het gebruik van wapens met verarmd uranium in de jaren 1991 en 2003 in Irak en de maatregelen die al dan niet zijn genomen ten aanzien van radioactieve besmetting. Het rapport toont de gezondheidseffecten en geeft aanbevelingen voor risicoverkleining.

1640_tijd-voor-duidelijkheid-cover.jpg

Tijd voor Duidelijkheid

Ons rapport 'Verarmd Uranium, Tijd voor Duidelijkheid' uit 2009 geeft een overzicht van de problemen rond het gebruik van verarmd uranium.

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen