Colombia

In Colombia werkt PAX aan vredes en veiligheid. Ook pleiten we voor democratische participatie van burgers uit alle lagen van de bevolking in besluitvorming over zaken die hun levens beïnvloeden, zoals de komst van grootschalige ontwikkelingsprojecten.

 

Colombia wordt al meer dan een halve eeuw geteisterd door conflicten. Ondanks verschillende vredesakkoorden en demobilisatieprocessen gaat het geweld door. Het meest recente en historische vredesakkoord werd ondertekend tussen de Colombiaanse regering en de FARC-guerrilla in 2016. Naast afspraken over de aanpak van armoede en ongelijkheid, drugsproductie en gebrekkige politieke participatie, resulteerde het akkoord ook in de oprichting van diverse instellingen voor overgangsrechtspraak (transitional justice) die streven naar waarheid, gerechtigheid en genoegdoening voor de slachtoffers van het gewapende conflict.

PAX ondersteunt slachtoffers en hun organisaties in de regio’s Cesar, Meta en Cauca. Samen met onze lokale partners zetten wij ons in voor:

  • herstel en teruggave van land voor boeren die met geweld zijn verdreven;
  • bijdragen aan de zoektocht naar gedwongen verdwenen personen;
  • bevorderen van dialoog tussen slachtoffers en daders ten behoeve van verzoening;

Daarbij heeft PAX samenwerkingsovereenkomsten getekend met de Waarheidscommissie en het Vredestribunaal, die zijn opgericht na de ondertekening van het vredesakkoord. 

Bloedkolen

Daarnaast doet PAX onderzoek naar de betrokkenheid van bedrijven en andere ongewapende economische en politieke actoren in het conflict. In Cesar, een steenkolenregio in het noordoosten van Colombia, doen wij een beroep op bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen voor hun betrokkenheid. In Europa voeren we campagne gericht op energiebedrijven die Colombiaanse 'bloedkolen' importeren om hen te bewegen bij te dragen aan genoegdoening voor de slachtoffers.

Lees hier meer over onze campagne Stop Bloedkolen.

Lees hier het rapport the Dark Side of Coal.

Wilt u het werk van PAX in Colombia steunen? U kunt hier doneren.

 

Cerrejon, Colombia, Foto PAX

Verantwoord ondernemen en mensenrechten in conflictgebieden: kolenmijnen in Colombia

In verschillende gebieden in Colombia zijn grootschalige ontwikkelingsprojecten, zoals delfstoffenwinning, infrastructuur of industriële landbouw, vervlochten met het gewapende conflict. Zo heeft steenkolenmijnbouw in het noorden van Colombia, bedoeld of onbedoeld, bijgedragen aan grootschalige mensenrechtenschendingen, waarvan de plaatselijke boerenbevolking slachtoffer werd.

Lees meer
Foto © PAX/Ronald de Hommel

Ondersteuning van slachtoffers bij vredesopbouw

PAX ondersteunt slachtoffers van het Colombiaanse gewapende conflict. We helpen mensen uit de regio's Cesar, Cauca en Meta op te komen voor hun recht op waarheid, gerechtigheid en genoegdoening. Dit doen we door juridische en psychologische ondersteuning te bieden, trainingen te geven over hun rechten en veiligheid en door onderzoek naar misstanden. PAX begeleidt lokale gemeenschappen ook bij het re-integratieproces van voormalige strijders en bij het voorkomen van gedwongen rekrutering door nieuwe gewapende groepen. Ook helpen we slachtoffers en overheidsinstanties bij het zoeken naar gedwongen verdwenen personen.

Lees meer

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen