Westelijke Balkan

PAX is sinds midden jaren tachtig actief in de Westelijke Balkan, toen vredes- en mensenrechtenactivisten uit Joegoslavië alarmerende berichten naar buiten brachten over de opkomst van etnisch nationalisme. Hoewel de oorlogen van de jaren negentig nu meer dan twintig jaar achter ons liggen, zijn in de meeste landen de dominante etno-nationalistische verhalen van machthebbende partijen niet fundamenteel veranderd.

Tegenwoordig zijn we nog steeds getuige van verontrustende trends, waaronder processen van verheerlijking van oorlogsmisdadigers, krimpende openbare ruimte, gebrek aan onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, een sterk gepolariseerde mediasector, segregatie via de schoolsystemen, wijdverbreide corruptie en een aanhoudende braindrain.

Er zijn geen snelle oplossingen voor de Westelijke Balkan; de regio heeft een aanhoudende inzet nodig om de burgers en maatschappelijke organisaties te steunen. Want zij werken aan verandering van binnenuit, geïnspireerd door de Europese waarden van menselijke waardigheid, democratie en solidariteit.

Kosovo

Van 1998-1999 werd een gewapend conflict uitgevochten tussen het Servische leger en het Kosovo Bevrijdingsleger. Kosovo kwam toen onder VN-bestuur, maar verklaarde zich in 2008 onafhankelijk, wat door Servië wordt betwist. Bij het ontbreken van een vredesakkoord en de ontkenning van Servië, zijn er nog veel lopende processen tussen de regeringen van Servië en Kosovo. Dit heeft gevolgen voor de relaties tussen de verschillende etnische gemeenschappen in Kosovo. De door de EU geleide dialoog tussen Servië en Kosovo kreeg in 2020 een duw in de rug, maar burgers aan beide kanten voelen zich buitengesloten in dit proces. PAX pleit voor de EU als vredestichter, waarbij transparantie en de betrokkenheid van burgers bij de besprekingen inbegrepen moeten zijn.

In de verdeelde stad Mitrovica, in het noorden van Kosovo, ondersteunt PAX de inspanningen van het lokale initiatieven, om de relaties tussen bevolkingsgroepen te verbeteren en verantwoordelijk en goed bestuur op lokaal niveau aan te moedigen.

PAX en partners werken ook aan het versterken van de stem van de burger in het nationale debat over transitional justice. Na de gewelddadige oorlog in Kosovo zijn er verschillende initiatieven gestart om het oorlogsverleden aan te pakken. Deze initiatieven zijn echter versnipperd en hebben meestal geen positieve maatschappelijke impact gehad. Het gefragmenteerde karakter en de teleurstelling over eerdere inspanningen op het gebied van transitional justice hebben bijgedragen tot een enorm wantrouwen in de samenleving. PAX ondersteunt partners ook bij hun werk aan Omgaan met het Verleden.

Bosnië en Herzegovina (Srebrenica)

PAX steunt de overlevenden van de genocide in Srebrenica en de nabestaanden van degenen die zijn omgekomen. Het ondersteunt de campagnes voor waarheid en gerechtigheid, organiseert herdenkingen en stimuleert de dialoog tussen Nederlandse bataljonsleden en Srebrenica-weduwen. Dit gebeurt om gevoelens van erkenning te vergroten, wederzijds begrip te kweken en te leren omgaan met de trauma's van alle kanten. Het Potocari Memorial Centre is een belangrijke partner in al dit werk.

Inclusieve herdenking

PAX heeft zich de afgelopen jaren steeds meer gericht op Inclusieve herdenking en gedeelde verhalen in de Westelijke Balkan. Initiatieven voor inclusieve herdenking worden steeds belangrijker voor de westelijke Balkan, omdat ze de etno-nationalistische verhalen van de politieke elites ter discussie stellen.

Straatbeeld in Mitrovica. Foto Pieter Jan Baas

Kosovo

PAX zet zich in om burgers uit alle gemeenschappen van Kosovo te betrekken bij de lokale, nationale en internationale beleidsvormingsprocessen die hun leven beïnvloeden. PAX streeft ernaar burgers bij elkaar te brengen om vraagstukken met betrekken tot gemeenschappelijk belang aan te pakken, zoals slecht bestuur, een zwakke rechtsorde en de onopgeloste erfenis van een gewelddadig conflict.
Lees meer
4756_trnopolje01-700.jpg

Inclusieve herdenking

PAX heeft zich de afgelopen jaren gericht op herdenking en gedeelde verhalen in de Westelijke Balkan (Kosovo, Servië, Bosnië en Herzegovina en Kroatië). Initiatieven voor inclusieve herdenking en herinnering worden steeds belangrijker voor de Westelijke Balkan, omdat ze de etno-nationalistische verhalen van de politieke elites ter discussie stellen. 

Lees meer
Srebrenica-2017-PAX-reis-2-november-c-PAX-Guido-de-Graaf-Bierbrauwer-RF-37.png

Bosnië en Herzegovina (Srebrenica)

Vredesorganisatie PAX houdt zich al sinds 1995 intensief bezig met Srebrenica. We steunen de Campagne voor Waarheid en Gerechtigheid, zijn medeverantwoordelijk voor de permanente tentoonstelling 'Srebrenica Genocide - the Failure of the International Community' in het Srebrenica Memorial Centre daarover en ondersteunen waar gewenst de dialoog tussen Dutchbatveteranen en overlevenden en nabestaanden. PAX is mede-initiatiefnemer van de theaterproductie Gevaarlijke Namen

Lees meer

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen