Oekraïne

Vanaf het begin van 2014 heeft PAX de gebeurtenissen in Oekraïne aandachtig gevolgd. Tijdens twee verkenningsmissies (in mei en september 2014) spraken PAX medewerkers met meer dan 60 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, lokaal bestuur en kerken. Het netwerk heeft zich sindsdien uitgebreid, en vanaf 2015 is PAX officieel gestart met het Oost-Europa & Eurazië programma dat zich vooral richt op Oekraïne.

PAX constateerde dat de belangrijkste breuklijnen in de Oekraïense samenleving gevormd worden door verschillende idealen, politieke culturen, en visies voor de toekomst van het land en de manier waarop het bestuurd zou moeten worden, inclusief de rol van het maatschappelijk middenveld hierin. Deze breuklijnen lopen dwars door gemeenschappen en zelfs families heen. De verdeeldheid heeft dus minder te maken met etnische afkomst, taal, of geloof dan met denkbeelden over politiek en samenleving.

Op basis van deze bevindingen werkt PAX aan het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s in verschillende richtingen met elk een eigen focus:

 1. Dialoog: in de eerste plaats tussen Oekraïners, en vooral in de meer oostelijk gelegen provincies.
  Programma: Een cultuur van dialoog en constructieve verbinding in Oekraïne
 2. Sociaal contract: bestuur en de verhouding tussen burgers en overheidsorganen, vooral op lokaal niveau.
  Programma: Staatsopbouw en verantwoording in Oost-Oekraïne
 3. Leiderschap bij jeugd: investeren in toekomstige generaties en hen stimuleren om met (lokale) autoriteiten en religieuze en maatschappelijk leiders in gesprek te gaan.
  Programma: Youth Peace Tour Oekraïne
 4. NGCA: op basis van regionaal onderzoek beogen wij het Oekraïens nationaal beleid en implementatie daarvan ten aanzien van de gebieden die niet onder controle van de overheid vallen (Non-Governmental Controlled Areas, NGCA), te verbeteren.
  Programma: Betrekken van niet-overheid gecontroleerde gebieden in Oekraïne
 5. Gender Pilot Oekraïne: Het doel van dit onderzoeksproject was om de problemen die burgers als gevolg van gewapend conflict tegenkomen beter te begrijpen. Er wordt speciale aandacht gegeven aan een gendergevoelige benadering tijdens de voorbereiding, de analyse van de data en de implementatie van het onderzoek.
  Programma: Gender Pilot Oekraïne

Bij het ontwikkelen van programmawerk in deze richtingen is PAX zich ten zeerste bewust van de bredere context waarbinnen dit conflict zich ontwikkeld heeft. PAX neemt daarom actief deel aan de discussie over ontwikkelingen in en rondom Oekraïne en Rusland en de betekenis hiervan voor de Nederlandse en Europese veiligheid en menswaardigheid.

Youth Peace Tour Oekraïne. Foto Tilia Maas Geesteranus

Youth Peace Tour Oekraïne

Samen met vijftien jonge (potentiële) leiders reizen we door Oekraïne. We reflecteren op politieke en persoonlijke ontwikkeling, en ontwikkelen vaardigheden waarmee een verandering in de Oekraïense samenleving bewerkstelligd kan worden. Diversiteit is hierbij van groot belang.
Lees meer
4076_img-68e653c0bdc30214b934175af0a8c2f1-v.jpg

Staatsopbouw en verantwoording in Oost-Oekraïne

Dit project is erop gericht om stabiliteit in Oost-Oekraïne (gecontroleerd gebied) te bevorderen door op lokaal bestuursniveau de ontwikkeling van een inclusief besluitvormingsproces te stimuleren waarbij lokale autoriteiten en maatschappelijke organisaties intensief samen werken.
Lees meer
4071_dsc0932.jpg

Een cultuur van dialoog en constructieve verbinding in Oekraïne

Dit project zet zich in voor een cultuur waarbinnen dialoog en verbinding mogelijk is. Om dit mogelijk te maken, worden vaardigheden en structuren die nodig zijn voor een duurzame transformatie van de Oekraïense samenleving en (politieke) systemen aangeleerd.
Lees meer
Oekraïne 2014 PAX Verkenningsmissie mei c PAX Guido de Graaf Bierbrauwer RF (148).JPG

Betrekken van niet-overheid gecontroleerde gebieden in Oekraïne

Gebaseerd op ervaringen in vergelijkbare conflictgebieden is het doel van dit project om in Oekraïne de autoriteiten en maatschappij te voorzien van aanbevelingen voor een vreedzame oplossing voor het conflict in Donbas.
Lees meer
pax-report-gender-perspectives-on-life-of-people-in-the-context-of-war-full-report-ua-1.png

Gender pilot Oekraïne

Het Gender pilot project is een onderzoeksproject dat uitgevoerd is in Oost-Oekraïne. Hiermee werd de aard van de problemen in kaart gebracht die burgers ondervinden als gevolg van het gewapende conflict in Oekraïne.
Lees meer

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Meer info