Carla Giesen (1921-2020)

Beeld: Lize Kraan

Recent ontving PAX, bij testament van Carla Giesen, een royale donatie. Daarmee starten op 1 januari 2022 twee projecten in Palestina. Een ervaren zusterorganisatie gaat jongeren opleiden om via TV en video de positie van vrouwen te verbeteren. 

‘Een dergelijke besteding van haar legaat was uitdrukkelijk de bedoeling van mijn moeder’, zegt Maarten Verberk, de oudste van haar vijf kinderen. ‘Een gelijkwaardige positie van vrouwen en mannen, vond zij, is overal een voorwaarde voor vrede in de maatschappij’. 

Met de donatie van Carla Giesen starten op 1 januari 2022 twee projecten in Palestina.  

Empowerment vrouwen Palestina dankzij nalatenschap 

Vanaf haar schooltijd zag Carla steeds meer de afhankelijke positie en beperkte ontwikkelingsmogelijkheden van vrouwen in haar eigen en wijdere omgeving. Haar studie klassieke talen moest ze binnen een jaar afbreken: ‘door haar verloving werd die overbodig’. Tegen haar vijftigste (eind jaren 60) bezocht ze scholen met een doos voorbehoedmiddelen om seksualiteit en anticonceptie bij jongeren bespreekbaar te maken. Zorgzaamheid, genieten van schoonheid en zoeken naar wijsheid kenmerkten haar leven. Zo ging zij weer studeren, en behaalde haar kandidaats filosofie.

Vanaf haar tachtigste steunde ze actief een stichting (Saamhorigheidsfonds) die wereldwijd acties financiert ten behoeve van achtergestelde groepen. Op haar 98e besloot ze een deel van haar nalatenschap in te zetten voor het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes in niet-Westerse landen.

In overleg met PAX-ers Marlou van Campen, Thomas van Gool en zoon Maarten zijn twee projecten ontwikkeld in Palestina.

Carla Giesen

In het eerste project wordt een tiental jonge vrouwen opgeleid om op radio en TV te spreken met sleutelfiguren in de maatschappij over verbetering van de positie van vrouwen, met name hun deelname in politieke besluitvorming. Samen met PAX-partner PCPD (Palestinian Centre for Peace and Democracy) gaan we deze vrouwen verder opleiden om zelf als trainer andere jonge vrouwen te ondersteunen.

In het tweede project maken een dertigtal jongeren tussen de 18 en 32 onder begeleiding korte films over gendergerelateerde onderwerpen. Dergelijke onderwerpen zitten vaak nog in de taboesfeer. Met behulp van de films voeren ze discussie met leeftijdgenoten en anderen in thee- en buurthuizen om respect voor vrouwen te bevorderen. 

Bekijk de films

PAX werkt nauw samen met lokale activisten en vrouwenorganisaties. Vrouwelijk leiderschap, inspraak, veiligheid, inclusiviteit en de noodzakelijke rol die vrouwen kunnen spelen in het bereiken daarvan staan centraal. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief