Empowering People Building Peace

Empowering People Building Peace

25 november 2020

Strategisch Kader 2021 – 2025

Download 657.17 kb

PAX werkt ruim 70 jaar aan vrede. We doen dat in een weerbarstige werkelijkheid. Een politieke realiteit die zich meer en meer kenmerkt door afnemende internationale samenwerking, groeiende dreiging en stelselmatige schending van normen op het gebied van oorlogsrecht en mensenrechten.

Maar met onze kijk op de wereld zien wij ook iets anders. We zien een breed gedragen verlangen naar vrede. We zien activisten die zich onttrekken aan de logica van geweld. We zien concrete mogelijkheden om vrede te versterken. Vrede is mogelijk en kan overal uitbreken.

Het opbouwen van vreedzame samenlevingen vindt plaats in een taaie politieke ordening. In een arena waarbinnen statelijke en niet-statelijke actoren met elkaar samenwerken of strijden, afhankelijk van hun belangen. Verlangens en mogelijkheden van burgers en hun gemeenschappen spelen daarbij vaak een ondergeschikte rol.

Maar overal werken burgers, dikwijls met vrouwen en jonge mensen in de voorhoede, hardnekkig aan de opbouw van vreedzame en inclusieve samenlevingen. PAX wil de stem van deze vredesactivisten versterken en hun macht binnen politieke arena’s vergroten. Empowering People – Building Peace! Dat zien we als onze kernopdracht voor de komende jaren.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief