Conflict & IMVO-wetgeving

Conflict & IMVO-wetgeving

29 juni 2022

PAX Policy Brief | Bedrijven, Conflict en Mensenrechten

Download 184.68 kb

Zowel Nederland als de Europese Unie werken op dit moment aan wetgeving op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Deze wetten zullen bedrijven verplichten om te zorgen dat ze geen schade aan mens en milieu toebrengen of daaraan bijdragen en dat ze bestaande schade herstellen. Bedrijven moeten bovendien ‘zorgvuldig’ omgaan met mensenrechten. Ze moeten onderzoeken of, en zo ja hoe, mensenrechten worden geschonden en de (risico’s op) schendingen aanpakken. De wetgeving gaat in het Engels dan ook over verplichtehuman rights due diligence’

Bedrijven die opereren in conflictgebieden of eraan verbonden zijn via hun leveranciers of klanten, zouden zich juist extra moeten inspannen om de specifieke risico’s in conflictgebieden tijdig te identificeren en aan te pakken. Bovendien moeten zij in conflictgebieden niet alleen mensenrechten, maar ook het internationaal humanitair recht respecteren. Pax heeft daarom een policy brief opgesteld waarin we uitleggen hoe bedrijven dat moeten doen en wat er over conflictgebieden in IMVO-wetgeving moet worden opgenomen. 

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.