Zorg voor internationale afspraken rond inzet bewapende drones

22 april 2014

De vaste Kamercommissie van Buitenlandse zaken spreekt morgen met minister Timmermans over het Nederlandse beleid op het gebied van bewapende drones. De minister heeft toegezegd actief bij te dragen aan het internationale debat hierover. PAX pleit voor duidelijke afspraken en meer transparantie, zowel op nationaal als internationaal niveau.

“We zijn zeer bezorgd over de toenemende inzet van bewapende drones”, stelt Wim Zwijnenburg, onderzoeker Veiligheid en Ontwapening bij PAX. “Door de lage risico’s en verminderde kosten zullen staten drones mogelijk sneller inzetten in complexe conflictsituaties. Dit gewapend geweld kan wraak gevoelens en (gewapend) verzet aanwakkeren. Bovendien leidt het tot angst en trauma’s onder de bevolking. Daarmee staat de inzet van drones duurzame vrede en stabiliteit in de weg.”

Buitenrechtelijke executies
PAX roept de Nederlandse regering op zich hard te maken voor internationale juridische kaders voor de inzet van bewapende drones. Ook moeten bondgenoten duidelijke afspraken maken over het gebruik van informatie die zij delen. Zo zou informatie die door Nederlandse inlichtingendiensten wordt verzameld niet gebruikt mogen worden voor buitenrechtelijke executies met bewapende drones of voor andere operaties die niet in overeenstemming zijn met het internationaal humanitair recht.

Roadmap
PAX vindt dat Nederland bewapende drones of toestellen die in een later stadium bewapend kunnen worden niet moet aanschaffen, laat staan gebruiken, tenzij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De organisatie stelt de regering voor een zogeheten roadmap te ontwikkelen voor de rol van bewapende drones en onbemande systemen. Wim Zwijnenburg: “Met zo’n roadmap wordt duidelijk welke rol het ministerie van Defensie voor deze wapens ziet in de komende decennia. Deze transparantie geeft de samenleving en het parlement de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de keuzes van het kabinet.”

Lees ook: Stop Nederlandse medewerking aan het illegale drone-programma van de VS
Lees ook het rapport Armed & Dangerous (pdf)

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!