Waarom een verbod op Killer Robots noodzakelijk is en wat Nederland kan doen

11 juni 2015

PAX maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkeling van zogenaamde killer robots. Dit zijn wapens die in staat zijn om zonder betekenisvolle menselijke controle doelen te selecteren en aan te vallen. Naast de vele juridische en operationele vragen roept deze ontwikkeling vooral ook ethische en morele vragen op. Willen wij de beslissing over leven en dood overdragen aan machines?

PAX heeft vanuit deze bezorgdheid in april 2013 de internationale Campagne to Stop Killer Robots opgericht. Een internationale campagne, waar logischerwijs ook Nederland een rol heeft te spelen.

Daarom publiceert PAX een beleidsnotie om de Nederlandse overheid aan te sporen te werken aan een internationaal verbod. De internationale gemeenschap deelt de bezorgdheid over deze ontwikkeling en sinds 2013 staat het onderwerp op de agenda van verschillende VN fora, maar met name op de agenda van de Conventie inzake bepaalde Conventionele Wapens (CCW). Tot nu toe hebben 58 staten zich uitgesproken over autonome wapensystemen. Al deze staten hebben zich – in verschillende mate – bezorgd getoond over deze ontwikkeling. Tweederde van deze staten gaven aan de noodzaak te zien van verplichte betekenisvolle menselijke controle over (toekomstige) wapensystemen. Met andere woorden: welke controle of interventie van een mens is minimaal nodig om een dergelijk wapensysteem juridisch en ethisch aanvaardbaar te achten?

β€œHet tempo waarmee de internationale gemeenschap dit issue oppakt is opvallend en doet recht aan de urgentie van het onderwerp.” stelt Miriam Struyk Programma Directeur Veiligheid en Ontwapening bij PAX. β€œDe inhoudelijke discussies die momenteel plaatsvinden zijn belangrijk, maar er zullen ook snel concrete stappen gezet moeten worden.”  

PAX pleit dan ook voor de snelle implementatie van een preventief internationaal verbod. Lees hier Waarom een verbod noodzakelijk is en wat Nederland kan doen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief