Vredesactivisme na de Gaza oorlog

9 oktober 2014

Vredesactivisme na de Gaza oorlog Israëlische vredesactivisten willen een nieuwe aanpak van het vredesproces tussen Israël en Palestina. De ‘oude’ aanpak gaat er vanuit dat de partners er samen uit moeten komen terwijl de VS het proces faciliteert. Dat heeft duidelijk (en al vele malen) gefaald. Deze conclusie staat in een beleidsdocument van het Peace NGO Forum.

PAX staat in nauw contact met het Forum. Het is een netwerk waar Israëlische en Palestijnse vredesorganisaties lid van zijn. Ze organiseren ondersteuning voor elkaar.

Wat is de nieuwe aanpak?
Allereerst onderstrepen ze het belang van het spoedig tot stand komen van een Palestijnse staat zodat in de onderhandelingen twee staten aan tafel zitten. De internationale gemeenschap moet een steviger rol spelen in de oplossing van het conflict. Voor twee naburige staten is het van belang dat duidelijk is waar de grens loopt. De Israëlische vredesactivisten roepen daarom de internationale gemeenschap en met name de VN Veiligheidsraad op om duidelijk vast te stellen waar de grens tussen beide landen moet worden getrokken, gebaseerd op de wapenstilstandslijn van voor 1967.

In onderhandelingen kunnen de gelijkwaardige partijen dan altijd nog op basis van veiligheidseisen en demografische ontwikkelingen de grenzen definitief vaststellen. Het document roept de internationale gemeenschap ook op om het Arabisch Vredesinitiatief, dat al uit 2002 dateert, actief te ondersteunen. Ook moet er dialoog met Hamas worden gestart waarbij de internationaal geformuleerde principes zoals erkenning van Israël, afzien van geweld en acceptatie van eerdere overeenkomsten richtlijnen moeten zijn.

Lees Political standing in the wake of the Gaza War van Peace NGOs Forum Policy Committee

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!