Vluchtelingenkwestie

Beeld: © 2015 IRIN Foundation.

21 juli 2016

Oorlog en conflict zet wereldwijd 60 miljoen mensen aan tot vluchten. De migratie naar Europa confronteert Europese burgers met mensen op de vlucht die een klemmend beroep op hen doen. Dit appel zet vele mensen aan tot hulp maar ook tot afwerend gedrag en het debat leidt tot versimpelde voor en tegen posities. De politieke gevolgen hiervan zijn in Europa al zichtbaar geworden.
Dit is de eerste alinea in een open brief van PAX aan de voorzitters van de politieke partijen.

PAX heeft het initiatief genomen tot een moreel en politiek beraad waarin verschillende theologen en filosofen zich buigen over morele dimensies in maatschappelijke vraagstukken. Dit keer schrijft zij een open brief aan de voorzitters van de politieke partijen die deel uit maken van de Tweede Kamer.

Het morele beraad van PAX vraagt de partijvoorzitters of zij de morele waarden die zij benoemt onderschrijven, en hoe zij deze waarden vormgeven in de positionering van hun partij. Zij hoopt dat deze brief aanleiding is voor een vruchtbare en voortgaande dialoog over fundamentele waarden in het actuele politieke debat over de vluchtelingenkwestie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief