Verkiezingsuitslag: nu investeren in verbinding

16 maart 2017

Geen doorbraak voor het verdelend populisme van de PVV, en steun voor Europa. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de verkiezingsuitslag. Tegelijkertijd is het Nederlandse parlement conservatiever geworden. PAX doet er de komende tijd alles aan om voorstellen voor verbinding, sterkere internationale samenwerking, vrede en rechtvaardigheid mee te geven aan de partijen die onderhandelen over het nieuwe regeerakkoord.

Tijdens de verkiezingsdag circuleerde er op twitter een citaat van Nelson Mandela: May your choices reflect your hopes, not your fears. Hoop en angst lijken in de verkiezingsuitslag vooral om voorrang te vechten. Nederland is conservatiever geworden, maar ook blijkt er veel steun voor de positieve en hoopvolle boodschap waarmee Jesse Klaver voornamelijk jonge kiezers trekt.
Hoopgevend is ook de hoge opkomst, die duidt op een grote betrokkenheid bij de politiek en van groot belang is voor de democratie.

Binnen het nieuwe regeerakkoord zullen thema’s als vluchtelingen en migratie, radicalisering en gewapend extremisme, krijgsmacht en internationale samenwerking een belangrijke rol spelen. Politieke compromissen zijn ook op die thema’s onvermijdelijk. Maar deze compromissen mogen overeengekomen internationale normen en de rechtsstaat niet ondermijnen.

Investeer in internationale samenwerking
Cruciaal is dat de komende jaren niet alleen geïnvesteerd wordt in symptoombestrijding maar ook en vooral in het aanpakken van redenen waarom mensen vluchten en radicaliseren: gebrek aan kansen, aan veiligheid, rechtvaardigheid en hoop. Dat vraagt investeringen in diplomatie maar ook in internationale samenwerking, iets waar vlak voor de verkiezingen D66, Groen Links, Christen Unie, PvdA, SGP, PvdD, SP en 50-Plus zich voor uitspraken middels een zogeheten pact. Ook het partijcongres van het CDA is daar een voorstander van. Ook PAX hoopt dat de nieuwe regering investeert in diplomatie, preventie en internationale samenwerking.

Mensen als motor voor verandering
PAX zal de komende tijd concrete voorstellen voor maatregelen gericht op verbinding, vrede en veiligheid meegeven aan de onderhandelaars over het regeerakkoord. En, minstens zo belangrijk, PAX zal de komende tijd, met vele anderen, investeren in de veranderkracht van burgers. Verbinding binnen de samenleving is immers niet alleen een taak voor de nieuwe regering, maar juist die van burgers en maatschappelijke organisaties zoals PAX.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief