Veelgestelde vragen over de Feminist March 2024

Beeld: Sterrenburg Creative Services

25 februari 2024

Tijdens de Feminist March organiseert PAX een Vredesblok. Op 10 maart komen we samen voor het versterken van de banden binnen de feministische gemeenschap en voor het opbouwen van een mooiere en eerlijkere toekomst van iedereen. Op deze pagina beantwoorden we veelgestelde vragen over de Feminist March. 

Wat wordt er georganiseerd?  

Tijdens de Feminist March organiseert PAX een Vredesblok. Met dit Vredesblok willen we ons extra laten horen voor vrouwen vredesactivisten in conflictgebieden en benadrukken we dat sociale gerechtigheid en inclusie kritiek zijn voor echte vrede.   

Op 10 maart komen we samen om de banden binnen de feministische gemeenschap te versterken en aandacht te vragen voor het feit dat vrede en vrijheid alleen kunnen bestaan in een wereld waarin iedereen gelijk behandeld wordt. .  

Wij zorgen voor wat protestborden, maar voel je vrij om zelf borden, spandoeken, slingers, stickers en nog veel meer mee te nemen om er een mooi vredesblok van te maken!  

Waarom vindt PAX het belangrijk aanwezig te zijn met een vredesblok?  

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland en werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Genderongelijkheid staat in de weg van vredesopbouw. 

Gewapende conflicten hebben grote gevolgen voor burgers, maar de ervaringen zijn vaak per groep erg verschillend. Zo wordt bijvoorbeeld van mannen vaak verwacht dat ze zich ten tijde van oorlog bewijzen als “echte man”, door de wapens op te pakken om hun gemeenschap te verdedigen, en dit kan leiden tot meer oorlogsgeweld. Terwijl vrouwen vaak worden buitengesloten van besluitvorming, terwijl zij belangrijke voortrekkers van vredesopbouw zijn. Iets wat wij keer op keer zien in de conflictgebieden waarin we werken. Tegelijk staat gendergelijkheid op veel plekken in de wereld onder druk. Dictators en regimes winnen aan kracht en werken de rechten van vrouwen en LHBTI+ personen actief tegen. Mensen blijven zich hier geweldloos tegen verzetten en PAX ondersteunt hen. Onderzoek laat zien dat vreedzaam verzet meer succesvol is met meer betrokkenheid en leiderschap van vrouwen. 

Daarom loopt PAX mee in de Feminist March: om vrouwen vredesactivisten en hun belangrijke rol in vredesopbouw uit te lichten en te steunen.  

Wat betekent vrede vanuit een feministisch oogpunt? 

Echte veiligheid wordt niet alleen bereikt met het beëindigen van oorlogsgeweld, maar juist met het betrekken van meer verschillende stemmen bij het maken van belangrijke besluiten, het verdedigen van mensenrechten en het aanpakken van ongelijke machtsverhoudingen – waaronder ongelijkheid tussen man en vrouw. Vrede gaat voor ons om veiligheid voor iedereen.  

Waarom is de deelname van vrouwen in vredesprocessen zo belangrijk?  

Bij vredesonderhandelingen zijn vrouwen vaak flink in de minderheid, terwijl uit onderzoek blijkt dat vredesprocessen waarbij vrouwen betrokken zijn vaker tot een akkoord leiden én dat die vrede ook langer stand houdt. Het niet betrekken van vrouwen is dus niet alleen discriminerend, maar ook schadelijk voor het bouwen van vrede. 

Hoe kan ik meedoen aan de Feminist March? 

Kom zondag 10 maart om 19:00 uur naar de Dam in Amsterdam en breng zoveel mogelijk mensen mee. Meld je ook even aan door dit formulier in te vullen, zodat we ongeveer weten hoeveel mensen er komen en we je op de hoogte kunnen houden.

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!