Uitnodiging dialoog: (be)wegen naar duurzame vrede in Oekraïne

9 februari 2023

Op 20 februari, van 19:00 tot uiterlijk 21:45, organiseert PAX een dialoogavond over de oorlog in Oekraïne. U kunt zich hiervoor aanmelden via doemee@paxvoorvrede.nl. Voor deze avond hebben we 20-25 plekken. We accepteren aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Als er veel belangstelling is, zullen we meerdere van deze dialogen organiseren.   

Op 24 februari is het een jaar geleden dat Rusland openlijk Oekraïne binnenviel. De verwoesting en het menselijk leed zijn enorm. Duurzame vrede in Oekraïne is helaas nog niet in zicht: het Russische leger bezet een deel van het land en voert met grote regelmaat aanvallen uit op burgerdoelen. Op verschillende plekken aan het front wordt hevig gevochten.  

Uiteenlopende meningen

Met het voortduren van de oorlog lijken de meningen binnen en rondom de vredesbeweging steeds verder uiteen te lopen. Ook PAX neemt binnen deze beweging een eigenstandige positie in. Tegelijk is dialoog – oprecht luisteren naar elkaar en proberen elkaars beweegredenen te begrijpen –voor PAX een manier van communiceren die wij op waarde schatten en hoog willen houden.  

Bijdragen aan onderling begrip

PAX hoopt met deze dialoog bij te dragen aan onderling begrip tussen mensen die zorgen hebben over deze oorlog en/of zich daar op verschillende manieren over uitspreken: allen streven we naar een einde aan het geweld en betere bescherming van burgers. Door met elkaar in gesprek te blijven, wordt ook de vredesbeweging sterker is onze aanname. Van een oprechte uitwisseling kunnen we allemaal iets leren.  

Hiervoor organiseren wij deze dialoogavond, bij voldoende animo de eerste in een serie. Deze avond is bedoeld voor mensen die het onderwerp aan het hart gaat. Verschillende PAX collega’s zullen aanwezig zijn en we nodigen een aantal sprekers uit die verschillende perspectieven vertegenwoordigen. Maar vooral willen we u de ruimte geven voor gesprek. We verwachten van aanwezigen dat ze open staan voor het luisteren naar andere perspectieven en bereid zijn zich te laten bevragen over hun eigen perspectief. Door de opzet van de avond kan iedereen actief deelnemen.  

Programma

  • Opening en welkom 
  • Meerdere gespreksronden in een kleine groep 
  • Pauze 
  • Reflecties van deskundigen met verschillende perspectieven 

Praktische details

  • Datum: 20 februari 2023 
  • Tijd: 19:00 – 21:45 (uiterlijk) 
    Inloop vanaf 18:30  
  • Aanmelden via doemee@paxforpeace.nl

Locatie         

PAX, Sint Jacobsstraat 12 
3511 BS Utrecht 

Download de routebeschrijving (pdf)Routebeschrijving

 

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!