Turkije wil eigen wapensystemen

Beeld: Cover van het rapport Power Projection - Turkey's Military Build-Up: Arms Transfers and an Emerging Military Industry

16 januari 2017

Turkije wil zijn eigen wapensystemen ontwikkelen. Het land wil voor militaire goederen niet langer afhankelijk zijn van het buitenland. Hoewel de helft van het militaire arsenaal wordt geïmporteerd, groeit de binnenlandse wapenindustrie snel. President Erdogan wil het land volledig zelfvoorzienend te maken op het gebied van wapens, zo blijkt uit een nieuw rapport van PAX.

“Dit is een grote verandering voor Turkije,” zegt wapenexpert Frank Slijper van PAX, auteur van het onderzoek Power Projection – Turkey´s Military Build-Up: Arms Transfers and an Emerging Military Industry.

“Het land zal zijn ambitie om in 2023 onafhankelijk te zijn van wapenimporten niet halen. Maar de strategie om te investeren in eigen wapensystemen is cruciaal voor het land, omdat het niet langer afhankelijk wil zijn van anderen voor zijn bewapening.”

Militaire macht
Turkije is de zesde grootste wapenimporteur in de wereld. Het land importeert de laatste jaren voornamelijk wapens uit de VS, Zuid-Korea, Spanje en Italië. Wapenhandel met Turkije staat op gespannen voet met vrede en veiligheid. Sinds het ineenstorten van het Koerdische vredesproces in juli 2015 zijn minstens 2400 mensen gedood in het zuidoosten van het land.

In reactie op de militaire coup van vorig jaar heeft Erdogan 36.000 mensen gevangen gezet en meer dan 100.000 militairen, rechters en andere werknemers in de openbare dienst ontslagen. De kans is dan ook groot dat wapens geleverd aan Turkije worden gebruikt voor mensenrechtenschendingen. Als het land zelfvoorzienend wordt in zijn wapenproductie, wordt de invloed op de bewapening van Turkije steeds moeilijker.

Geen wapens aan Turkije
Zolang Turkije nog afhankelijk is van buitenlandse wapenleveranties roept PAX staten op om, in lijn met het VN-wapenhandelverdrag, geen wapens aan Turkije te leveren wanneer de kans bestaat dat deze gebruikt worden voor mensenrechtenschendingen. Frank Slijper: “Dit geldt specifiek voor de land- en luchtmacht, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de burgerslachtoffers en massale verwoesting van woningen en infrastructuur.”

Lees het rapport Power Projection – Turkey´s Military Build-Up: Arms Transfers and an Emerging Military Industry

Schrijf je in voor de nieuwsbrief