Stop Nederlandse medewerking aan het illegale drone-programma van de VS

7 april 2014

Door data over telefoonverkeer uit Somalië te verzamelen en te delen met de Verenigde Staten maakt Nederland zich indirect schuldig aan mensenrechtenschendingen. In een opiniestuk in Trouw vragen Jan Gruiters, directeur van PAX, en Kat Craig van mensenrechtenorganisatie Reprieve, minister Plasterk de medewerking aan het illegale drone-programma van de VS te stoppen.

Uit documenten die door klokkenluider Edward Snowden zijn gelekt, blijkt dat de AIVD en MIVD (Algemene en Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdiensten) onder andere in Somalië nauw samenwerken met de Amerikaanse inlichtingendiensten. Het delen van de informatie zou gebeuren met het oog op piraterijbestrijding, maar nu blijkt dat Amerika de inlichtingen gebruikt voor haar illegale drone-programma in Somalië. Drones, onbemande op afstand bestuurbare vliegtuigen, vuren raketten af op locaties op basis van telefoonsignalen, zonder dat duidelijk is of die persoon wel de juiste is en zonder dat hij een kans heeft op een eerlijke rechtsgang. Dat Nederland op deze wijze meewerkt aan het illegale droneprogramma van de Verenigde Staten is mogelijk strijdig  met het internationale oorlogsrecht.

Lees het hele artikel op Wapenfeiten

Een ingekorte versie van dit stuk stond afgelopen zaterdag 5 april in dagblad Trouw.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief