Statement val kabinet 

Beeld: Kees van de Veen

11 juli 2023

Dit weekend viel kabinet Rutte IV nadat de partijen het niet eens konden worden over crisismaatregelen omtrent asiel en migratie. PAX maakt zich zorgen dat deze gang van zaken het vertrouwen in de politiek nog verder schaadt en dat het er in tijden van (internationale) crises voor zorgt dat er geen stabiel politiek leiderschap mogelijk is. Daarom roept PAX alle politiek betrokkenen op om te stoppen met het polariseren van het maatschappelijke debat over asiel voor politiek gewin, te investeren in vrede door de grondoorzaken van migratie aan te pakken, en serieus werk te maken van een menswaardige opvang voor alle vluchtelingen. 

Ondanks het feit dat de instroom van mensen uit conflictgebieden niet is toegenomen, lijkt het erop dat de kwestie doelbewust op de spits is gedreven. Deze politieke ontwikkelingen voeden onterecht het gepolariseerde klimaat in Nederland. Daarbij staan de gevolgen ervan stabiel en betrouwbaar politiek leiderschap in de weg, iets dat in tijden van nationale en internationale crises – zoals de oorlog in Oekraïne – belangrijker is dan ooit. 

Opmerkelijk is dat het demissionaire kabinet 3,4 miljard euro wil bezuinigen aan ontwikkelingssamenwerking, dat bleek afgelopen mei uit de Voorjaarsnota. Daarentegen is het juist belangrijk om te investeren in het tegengaan van de oorzaken van gedwongen migratie, klimaatverandering en conflicten. “Ontwikkelingssamenwerking is juist bedoeld om in conflictgebieden het perspectief op een menswaardig bestaan te verbeteren. Het is dan ook van cruciaal belang de grondoorzaken van migratie aan te pakken en te investeren in vrede”, zegt Martje van Nes, directeur organisatie bij PAX. 

PAX benadrukt dat ongeacht de politieke verdeeldheid, het respecteren van internationale asielafspraken en mensenrechten cruciaal blijft. Deze afspraken zijn erop gericht om mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of onderdrukking te beschermen en een veilige haven te bieden. Het naleven van deze afspraken is niet alleen een ethische verplichting, maar ook in overeenstemming met de internationale wetgeving en de fundamentele rechten van de mens. De afspraken moeten voorkomen dat Nederland opnieuw door een morele ondergrens zakt in de behandeling van vluchtende mensen. 

Tot het nieuwe kabinet is gevormd, heeft het demissionaire kabinet de plicht om ervoor te zorgen dat basisrechten van asielzoekers en vluchtelingen worden gerespecteerd. Dit omvat het waarborgen van een eerlijke en transparante asielprocedure, het bieden van goede opvangmogelijkheden en het waarborgen van toegang tot essentiële voorzieningen zoals gezondheidszorg en onderwijs. 

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.