Staakt-het-vuren in Gaza ook noodzakelijk voor Libanon

Beeld: Mohammed Zaatari/AP Photo/ANP

6 november 2023

Op allerlei manieren en momenten heeft PAX al aangedrongen op de noodzaak van een staakt-het-vuren in Gaza. Eerst en vooral vanwege de situatie in de kuststrook zelf, waar duizenden burgers zijn gedood door Israëlische bommen en een immense humanitaire crisis heerst. Maar er is ook een groot risico dat de oorlog in Gaza regionaal escaleert, bijvoorbeeld in Libanon.

Afgelopen weken zijn de gewelddadigheden tussen Israël enerzijds en Hezbollah in Libanon anderzijds in intensiteit toegenomen. Ook wordt stevige oorlogsretoriek gebezigd, door beide kampen. Journalisten rapporteren raketbeschietingen over en weer, die steeds verder landinwaarts plaatsvinden. Als gevolg hiervan hebben nu al zo’n 30.000 burgers in Libanon huis en haard moeten verlaten om veiligheid in noordelijker gelegen gebied te zoeken. Uitermate treurig is dat dit voor menigeen – Libanon huisvest meer dan anderhalf miljoen Syriërs – niet de eerste vlucht was. De positie van Syrische vluchtelingen in Libanon, die al onder druk staat, zal, naar verwachting, hierdoor overigens nog verder verslechteren.

Gerichte aanval op journalisten

Net als met betrekking tot de oorlog in Gaza zijn er zorgwekkende berichten dat Israël bij aanvallen in Libanon het oorlogsrecht schendt. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International hekelt bijvoorbeeld de inzet van het omstreden wapen witte fosfor, waarbij burgers zijn verwond. En journalistenorganisatie Verslaggevers Zonder Grenzen stelt dat Israël een gerichte aanval heeft uitgevoerd op journalisten, die duidelijk als pers herkenbaar waren, die in het grensgebied aan het werk waren. Reuters journalist Issam Abdallah werd hierbij gedood en meerdere van zijn collega’s raakten gewond.

Verder in crisis gestort

Velen maken zich zorgen dat, zolang de oorlog in Gaza verder escaleert, vroeg of laat ook het geweld in Libanon uitbreidt. In het bijzonder omdat Hezbollah, dat zich afgelopen jaren flink bewapend heeft, zich nadrukkelijk als bondgenoot van de Palestijnen opstelt. Deze zorgen worden nog vergroot omdat Israël, dat het zuiden van Libanon lange tijd bezet heeft gehouden – een stuk land wordt nog altijd betwist – afgelopen decennia geregeld in oorlog met het buurland is geweest, waarbij gruweldaden zijn gepleegd en veel burgers gedood. Libanon, dat nu al economisch zware tijden doormaakt, zou nog verder in crisis worden gestort. Het is een teken aan de wand dat Europese landen en de VS hun burgers oproepen Libanon te verlaten.  

Een staakt-het-vuren is nodig voor Gaza, waar het geweld geen grenzen kent. Maar ook voor Libanon is het te hopen dat de wapens in Gaza spoedig zwijgen. De internationale gemeenschap heeft de taak hierop aan te dringen. Het is ronduit onacceptabel en gevaarlijk dat Nederland, ondanks alle ellende en risico’s, Israël carte blanche blijft geven en zich weigert uit te spreken voor een staakt-het-vuren.    

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.