Reactie PAX op NIOD-rapport Srebrenica

Beeld: De begraafplaats in Potocari. Foto wikimedia.org / commons.wikimedia.org/ Almir Dzanovic. PAX houdt zich al sinds 1995 bezig met Srebrenica. We steunen de Campagne voor Waarheid en Gerechtigh

22 november 2016

Op basis van de nu beschikbare informatie komt het nieuwe NIOD-rapport naar de val van Srebrenica terecht tot de conclusie dat Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in 1995 geen geheime afspraken hadden gemaakt over het stelselmatig weigeren van luchtsteun aan de Nederlandse blauwhelmen in Srebrenica. Niet alle relevante informatie van deze bondgenoten is echter vrijgegeven. PAX hoopt dat de Nederlandse regering actief blijft vragen om openbaring van deze documenten. Als deze daar aanleiding toe geven, moet het onderzoek heropend worden.

Het NIOD-onderzoek levert wel nieuwe informatie over het optreden van de Nederlandse regering en overheidsdiensten. Het rapport is kritischer dan het grote NIOD-rapport uit 2002 over de wijze waarop de regering onduidelijke uitspraken over luchtsteun van de toenmalig secretaris-generaal van de VN aan de Tweede Kamer presenteerde als een harde toezegging. Dat aspect speelde in de politieke besluitvorming toen een belangrijke rol.

Verder schetst het nieuwe rapport een nogal onthutsend beeld van fouten van de veiligheidsdiensten BVD en MID in 1995. Beschikbare informatie van andere veiligheidsdiensten werd niet gebruikt. PAX betreurt het dat de regering in haar reactie op het rapport op deze twee punten in het geheel niet ingaat. PAX  hoopt dat leden van de Tweede Kamer hierover in gesprek zullen gaan met de regering.

Tot slot betreurt PAX het zeer dat de regering nog steeds vasthoudt aan het standpunt dat de regering bij haar aftreden in 2002 presenteerde: namelijk dat de genocide van Srebrenica het gevolg was van het falen van de internationale gemeenschap, en dat daarmee Nederland als lid van de internationale gemeenschap politiek medeverantwoordelijk is.
Zoals het nieuwe NIOD-rapport onderstreept, was Nederland echter ook zelf verantwoordelijk voor politiek en militair falen in 1995. Dat laatste is de afgelopen jaren ook vastgelegd in uitspraken van Nederlandse rechtbanken, waaronder de Hoge Raad. Dit nieuwe NIOD-rapport benadrukt de juistheid van deze kritiek op Nederland.

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!