Petitie tegen nieuwe kernwapens aangeboden aan de Tweede Kamer

13 juni 2023

Vandaag heeft het Balieberaad voor een kernwapenvrije wereld, waar PAX onderdeel van is, een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer (zie de tekst hieronder). De aanleiding is de komst van nieuwe Amerikaanse kernwapens naar Nederland, die spoedig kunnen arriveren. Tweede Kamerleden van VVD, D66, SP, PvdA, GL en Denk en ook nog een aantal medewerkers, van BBB en SP, namen de petitie in ontvangst.

In de petitie wordt gewaarschuwd voor de gevaren die uitgaan van deze kernwapens en wordt opgeroepen tot meer transparantie en een fundamenteel debat hierover. De centrale oproep betreft de verwijdering van Amerikaanse kernwapens uit Nederland. Ook wordt onze regering opgeroepen zich in te zetten voor serieuze onderhandelingen over kernontwapening.

De petitie is aangeboden door Peter Buijs, die voorzitter is van het Balieberaad. Hij deed dat mede namens Burgemeesters voor Vrede, Greenpeace, Humanistisch Verbond, International Association of Lawyers Against Nuclear Arms, Nederlandse Raad van Kerken, Pugwash Nederland en PAX.

Petitietekst – Gaat Nederland bijdragen aan een nieuwe kernwapenwedloop?

Met grote verontrusting hebben onderstaande maatschappelijke organisaties, samenwerkend in het Balieberaad voor een kernwapenvrije wereld vernomen dat de VS hun B61 ‘vrije val’-atoombommen op Volkel binnenkort willen vervangen door bestuurbare B61-12’s, met instelbare kracht tot een meervoud van de bom op Hiroshima: potentieel een nog gevaarlijker wapen dus. Deze met geheimzinnigheid omgeven vervanging, waarbij Nederlandse medewerking onmisbaar is, zien wij als een zeer onwenselijke bijdrage aan een dreigende nieuwe wapenwedloop, die ons land nog meer tot doelwit maakt van Russische (kern)wapens. Dit vereist minstens nader maatschappelijk én politiek debat, omdat medewerking hieraan haaks staat op de ‘actieve kabinetsinzet voor een kernwapenvrije wereld’, zoals vastgelegd in het Regeerakkoord van Rutte-3 en overgenomen door Rutte-4. Nog onlangs schreef minister Hoekstra aan de Kamer dat, de slechte internationale situatie ten spijt, ons land zich als bruggenbouwer en aanjager blijft inzetten ‘voor alomvattende, onomkeerbare en controleerbare nucleaire ontwapening (…), in lijn met het NAVO-beleid en artikel VI van het Non-Proliferatie Verdrag’. Bijna alle landen hebben dit verdrag geratificeerd en Artikel VI verplicht tot onderhandelen over totale wederzijdse kernontwapening én tot het sluiten van een Verdrag dat voorziet in algehele nucleaire ontwapening inclusief strikte en effectieve handhaving daarvan.

Die ontwapening is voor de hele wereld van levensbelang. Gebeurt dit niet, dan is het volgens de experts niet de vraag of maar wanneer het nucleair misgaat, met catastrofale medisch-humanitaire en milieugevolgen. Hét symbool daarvan, de Doomsday Clock van de Atomic Scientists, stond zelfs in de Koude Oorlog niet zó op scherp als sinds de Russische inval in Oekraïne en de nucleaire dreigementen erna. Ook het kabinet erkent, dat zolang er kernwapens zijn, het risico op een atoomoorlog blijft. Dat kan ook ‘per ongeluk’: te vaak is de wereld maar net ontsnapt aan onbedoelde nucleaire vernietiging, en geluk duurt niet eeuwig. Veel Nederlanders vrezen intussen voor een kernoorlog, zeker nu hét argument van voorstanders van kernwapens (‘Door nucleaire afschrikking handhaven we de vrede!’) door Poetin is ondergraven door die afschrikking juist te gebruiken om oorlog te kunnen voeren.

Wij vragen het kabinet dan ook haar inzet voor een kernwapenvrije wereld nader te concretiseren door:

 1. Echte openheid te bieden over het B61-vervangingsproces;

 2. Een fundamenteel maatschappelijk debat mogelijk te maken over de plaats van kernwapens in ons veiligheidsbeleid;

 3. De Amerikaanse B61-kernwapens wel te laten weghalen, maar niet te laten vervangen;

 4. Met gelijkgestemde staten onderhandelingen te entameren over (kern)wapenbeheersing en over een nieuwe Europese veiligheidsarchitectuur, waarin de rol van kernwapens gefaseerd wordt beëindigd: van wederzijds verzekerde vernietiging naar wederzijds verzekerde veiligheid.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief